Доц. д-р Радославов представи новата си книга, посветена на Китай

В осмата си научна монография „Китайската народна република – настояще и бъдеще“ авторът изследва как една бедна държава за седем десетилетия се превръща във водеща икономическа суперсила в света. „Книгата е един упрек към разгрома на българската държавност и трагедията на милиони българи, които пострадаха от престъпните действия на нашия елит“, каза Радослав Радославов по време на презентацията.
Снимки: Камертон

 

Доц. д-р Радослав Радославов представи в Дупница осмата си научна монография „Китайската народна република – настояще и бъдеще“. В научното изследване са разгледани държавната организация и органите на управление на икономическата суперсила. Проследена е историята на реформите в страната и положителните перспективи пред нейното развитие. Рецензент на монографията е акад. проф. Иван Величков. В представянето на труда се включиха доц. д-р Алекси Тасев, зам.-председателят на СОСЗР Стоян Ушатов и доц. Крум Чивиев. Събитието събра представители на организаторите от СОСЗР и НЧ „Ген. Г. Тодоров-2011“, както и читалищни дейци, общински съветници, кметове на села, общественици и други граждани.

 

Върху мащабния труд от 558 страници доц. Радославов е работил  една година. С помощта на електоронни преводачи авторът е успял да преведе от китайски на английски, след което на български език, 687 източника, 100 документа и 62 нормативни актове от официални китайски институции, възможно най-актуални към настоящия момент. Изданието представя социално-икономическите профили на Китай, органи на управление и 13-годишен план-програма за икономическо и социално развитие на всичките 25 провинции, автономни органи, общини на централно подчинение и специалните административни райони.

 

Сред причините за бурното и успешно развитие на Китай доц. Радославов изброява традиционното трудолюбие и хилядолетна дисциплина на китайския народ, системност на реформите, успешно взаимодействие на държавни и частни сектори, непрестанен стремеж към модернизация и иновации, глобална отвореност на икономиката, всеобхватен контрол на всички нива в управлението, безпощадна борба с корупцията, стигаща до крайности и до масови екзекуции на корумпирани чиновници, ефективна административна система и широко участие на населението в управлението и формирането на политиката. Немаловажна е ролята и на комунистическата партия, смята Радославов, но главаната причина според него е вярата на китайския народ, че сам кове съдбата си, че сам пише своята история, че всичко зависи само и единствено от него.

 

За седем десетителия китайският народ сътвори чудеса от една бедна държава, която стана водеща в света. Основната цел в развитието на КНР до 2050 г. може да се формулира само в едно изречение „Първи и навсякъде“. „Измисли или умри, изобрети или умри“ е основният им лозунг. След като завърших книгата и я затворих, разбрах колко сме зле. Книгата е един упрек към разгрома на българската държавност и трагедията на милиони българи, които пострадаха от престъпните действия на нашия елит. Най-жестокото и трудно поправимо престъпление на този елит е загубата на вярата и надеждата, че можем да се оправим, че щастие е възможно и в България. Книгата е доказателство, че всичко е в ръцете на народа и че никога не трябва да губим надежда за идването на по-добри дни за България“, каза доц. д-р Р. Радославов, според когото е напълно възможно да използваме добрите китайски практики най-вече по отношение на гражданския контрол над законодателната власт, както и борбата с корупцията.

 

Председателят на НЧ „Ген. Георги Тодоров“ Стоян Ушатов от своя страна изтъкна ролята на образованието в Китай. „Според икономистите в момента съществува спор дали Китай все още е на второ място по отношение на икономиката или вече е на първо. Покрай моето общуване с китайци, разбрах, че не можех да си обясня трудолюбието и отношението им към образованието. Те заложиха на образованието и сега всичките им постижения ги отправиха към върха“, каза Ушатов. По отношение на труда на Радослав Радославов, той посочи, че след успешното представяне на монографиите за Индия и Китай логичното продължение в научното му творчество трябва да бъде Индокитай.

 

Доц. д-р Алекси Тасев представи своя рецензия за научния труд. Той го определи  като лек, четивен и увлекателен за читателите. Доц. Крум Чивиев също взе отношение, като представи богата справка за съдържанието. Според него книгата е значителна и актуална в световното политическо пространство.