КЗК забранила вила в Паничище да се представя за спа хотел

Проверка е установила, че собствениците на туристическия обект използват нелоялна заблуждаваща туристите търговска практика. Издадена е заповед за преустановяването й, която съдът потвърди.

 

Административният съд в Кюстендил потвърди заповед на председателя на Комисията за защита на потребителите, с която е забранено „Рила турс 2010“ ЕООД при упражняване на своята дейност да използва нелоялна заблуждаваща търговска практика. Делото е образувано по жалба срещу издадената заповед от страна на дружеството, стопанисващо вила в курортното селище „Паничище“. 

 

Нелоялната заблуждаваща търговска практика се изразява в предоставяне на невярна информация относно вида на туристическия обект. Проверка на Комисията за защита на потребителите (КЗК) установила, че в сайтове за резервации и други специализирани туристически страници в интернет туристическият обект се представя като „хотел“, а всъщност е „вила“. Сочи се също така наличието на СПА център без да има сертифициран обект по чл.3, ал.2, т.5 от Закона за туризма. КЗК приема, че по този начин търговецът въвежда в заблуждение потребителя относно вида на туристическия обект и наличието на определен вид туристически обект /спа център/ и това би могло да повлияе при взимане на търговско решение, което средният потребител не би взел, ако не е използвана тази търговска практика.

 

В протокола от проверката е посочено, че самото обозначение за вида на обекта се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала. Съгласно Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията между тези видове туристически обекти – хотел и вила, има значителна разлика в минималните изисквания, което води до заблуда на потребителите. По отношение правото да се използва в наименованието абревиатурата „СПА“ е посочено, че съгласно Наредба №2/29.01.2016г. за условията и реда за сертифициране на „балнеолечебен /медикъл СПА/ център“, „СПА център“, „уелнес център“ и „таласотерапевтичен център“ /ДВ бр.11/2016г. това право имат само лицата със сертифициран туристически обект по чл.3, ал.2, т.5 от Закона за туризма (ЗТ). Предвид това, че дружеството няма такова сертифициране по реда на ЗТ за СПА център, няма право да посочва на интернет сайтовете, че разполага с такъв, тъй като по този начин предоставя на потребителите невярна информация, която е и подвеждаща.

 

Гореизложеното решение е обусловило издаването на заповед №1055/27.12.2018г., с която е наложена на основание чл.68л, ал.1 от ЗЗП ПАМ - „забрана при упражняване на своята дейност дружеството да използва нелоялна заблуждаваща търговска практика“. За констатирано нарушение е съставен акт, а в последствие е издадено и наказателно постановление. Същото е оспорено и отменено с решение на Районния съд в Дупница.

 

Решението на Административния съд в Кюстендил по отношение на заповедта на КЗК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.