Двойно увеличение и на такса „куче“ в община Дупница

Кметството не успява да събере и по 10 лв. на година дори от малкото стопани, регистрирали домашните си любимци, но предлага увеличение на 20 лв. Мотивът за поскъпването на таксата е недостиг на средства за издръжката на общинския кучкарник.
Средствата от такса "куче" задължително съгласно норамтивната уредба се харчат за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и за издръжката на изолатора за безпризорни

 

Увеличение от 10 лв. на 20 лв. на годишната такса за притежание на куче  предвижда проект за изменение на Наредбата за местните такси и цени на услуги на Община Дупнина. Предложението е на кмета Методи Чимев и е публикуван за обществено обсъждане на общинския сайт, където ще остане един месец, преди да бъде внесен за разглеждане в Общинския съвет.

 

Основният мотив за предложеното повишение е недостиг в общинския бюджет за „продължаване нормалната работа“ на изолатора за бездомни кучета. Общинските експерти поясняват, че таксата за отглеждане на куче се заплаща ежегодно от собствениците, като реализираните приходи на основание чл.38 ал.5 от Наредбата се използват единствено за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета, заложени в Програмата за намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Дупница. Средствата от таксата се използват още и за разходи по издръжката на „приюта“ - работни заплати и осигуровки на персонала, медикаменти, консумативи, материални и режийни разходи.

 

В проекта за изменение на такса „куче“ е предоставена на вниманието на гражданите подробна справка за броя регистрирани домашни любимци и осъществените приходи в това перо на общинската хазна от 2016 година насам. От справката е видно това, което и досега бе известно, а именно, че такса „куче“ е несъбираема. През последните пет години в Община Дупница са регистрирани едва 650 кучета, като дори за тях собствениците им не внасят дължимата такса редовно. Очакваният годишен приход е 6 500 лв., а релно се събират между 2 200 лв. и 3 500 лв. годишно. За издръжката на кучкарника пък се харчат около 20 000 лв. на година, а не 40 000 лв., както неведнъж са съобщавали управляващите по време на дебати в Общински съвет, свързани с проблема.       

 

Ето справката, съпътстваща мотивите в проекта за изменение на Наредбата за местните такси и цени на услуги: 

 

За периода 2016 г.- 2018 г. отдел "Местни данъци и такси” към Община Дупница отчита следните приходи от общо събраните “Такси притежание на куче”:
2016 г. – 2 173,74 лв.
2017 г. – 2 471,74 лв.
2018 г. – 3 538,24 лв.
2019 г. /до месец октомври/ – 2 872,70 лв.
 
Общо регистрираните домашни кучета от 2013 г. към месец октомври 2019 г. по регистър в отдел “Екология, чистота и временна заетост” към Община Дупница са 650 броя кучета. Очакваният приход от събираемостта на таксата следва да е в размер на общо 6500 лв.
 
За периода 2016 г.- 2018 г. отдел “Екология, чистота и временна заетост” към Община Дупница отчита следния брой новорегистрирани кучета:
2016 г. – 68 бр. кучета
2017 г. – 50 бр. кучета
2018 г. – 130 бр.кучета
2019 г. /до месец октомври/– 60 бр.кучета
 
В бюджета на Община Дупница за 2020 г. са предвидени разходи от 30 000 лв. за дейността на “Общинския приют за безстопанствени кучета”:
2016 г. – 15 000 лв.
2017 г. – 20 000 лв.
2018 г. – 20 000 лв.
2019 г. /до месец октомври /– 23 300 лв.