Без дебати съветниците одобриха изтеглянето на два кредита

От фонд ФЛАГ ще бъдат изтеглени общо 780 855 лв., необходими за разплащане с изпълнителите на два европейски проекта
Снимка: Камертон

 

С пълно мнозинство и без дебати Общинският съвет одобри изтеглянето на два краткосрочни кредита от фонд ФЛАГ на обща стойност 780 855 лв. Предложението е на кмета кмета Методи Чимев. Това е обичаен финансов инструмент, който използват управляващите през последните осем години, за да обезпечат собствено съфинансиране или друг недостиг при осъществяването на  европейските проекти. В случая заемите са необходими за окончателно разплащане с изпълнителите на два проекта – изграждането на физкултурния салон в ОУ „Неофит Рилски“ и санирането на седем жилищни кооперации.  За първия проект е необходим заем в размер на 471 498 лв., а за другия - 309 357 лв.

 

Предвижда се кредитите да бъдат погасени в срок до месец юли 2020г. За погасяване на главницата средствата ще бъдат осигурени от програма „Региони в разтеж“, която финансира проектите.

 

Начините на обезпечение на кредитите са учредяване на залог върху вземанията на Община Дупница по договорите  за безвъзмездна помощ от оперативната програма, както и учредяване на залог върху собствените приходи на Общината.

 

С пълно мнозинство местният парламент одобри днес и средносрочната бюджетна прогноза на Община Дупница за периода 2020 - 2022 г. Въпрос имаше единствено Ивайло Петров от БСП. Той попита дали прогнозата предвижда увеличение на местните данъци и такси. Методи Чимев отговори, че настоящият документ няма отношение към евентуална промяна на налозите. В тази връзка председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов посочи, че според неговите прогнози през следващата година има голяма вероятност да падне мораториума върху продажбите на земеделски земи, което е шанс за увеличение на приходите в общинския бюджет.