Държавата ограничава водовземането от опразнения яз. „Дяково“

Мярката се налага с цел обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване
Снимка: Фейсбук

 

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) предприе действия за ограничаване на водовземането от комплексни и значими за питейно-битово водоснабдяване язовири с наличен обем под 50%. Ограничителните мерки засягат три язовира, сред които попада местния „Дяково“. Последният към момента e с процент на запълване  едва 36,98%.  Язовирът се ползва освен за питейно-битово водоснабдяване и за промишлени цели, напояване и енергетика. С графика за декември 2019 г. ще бъдe ограничено водоподаването от него за други цели освен питейно-битовите, информират от МОСВ.

 

Другите два язовира, за които се въвеждат ограничителните мерки, са „Асеновец“ и „Ястребино“.

 

Уведомени са ВиК операторите, водоползвателите и експлоатационните дружества, стопанисващи трите съоръжения, да ограничават ползването за други цели с оглед обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване. Те са предупредени да предприемат мерки за алтернативно водоснабдяване от други водоизточници за обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване на съответните населени места.

 

Темата за нивото на язовирите е актуална, тъй като след въвеждането на воден режим в Перник се оказа, че язовир "Студена" е с изключително намален обем, а за това се е знаело от месеци.