ТЕЦ „Бобов дол“ с предписание да не гори отпадъци

Дружеството не е изпълнило всички условия, заложени в новото комплексно разрешително
Снимка: Камертон (архив)

 

РИОСВ – Перник даде предписание на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД да не извършва пробни изпитания за изгаряне на отпадъци в горивната инсталация, считано от 21.10.2019г. Припомняме, че през месец април тази година изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) издаде на дружеството  ново комплексно разрешително (КР), с което стана възможно използването на неопасни отпадъци в производствената дейност на ТЕЦ-а.

 

От екоинспекцията в Перник обясниха, че в комплексното разрешително е залегнало условие 2.1, съгласно което на оператора се разрешава да извършва дейност за производство на електроенергия в инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци след писмено потвърждение от РИОСВ на изпълнение на условието от страна на дружеството. Изискването е свързано с монтирането на системи за измервания на емисиите на вредни вещества и при извършена планова проверка през октомври е установено, че  е изпълнено частично.

 

Близо месец по-късно, към настоящия момент, посочените изисквания в условие 2.1 от КР все още не са изпълнени. Затова РИОСВ - Перник не е потвърдила писмено изпълнението на условието.  Така че предписанието да не се извършват изпитания за изгаряне на горивната инсталация все още е валидно, съобщиха за „Камертон“ от РИОСВ – Перник.

 

От началото на  2019 г. ТЕЦ „Бобов дол“ е употребил неразрешено гориво биомаса, за което е докладвал в РИОСВ-Перник. За допуснатото нарушение ще бъде съставен АУАН.