Конкурсът за наем на плажа в парк „Рила“ е опорочен, реши съдът

Заповедта на кмета Методи Чимев, с която фирмата „Ивиком 2002“ бе обявена за спечелила процедурата, е отменена като незаконосъобразна

 

Кюстендилският административен съд отмени като незаконосъобразна заповедта на кмета Методи Чимев, с която е обявено класирането в проведения конкурс за отдаване по наем на плажа в парк „Рила“ и на първо място е класирано дружеството „Ивиком 2002”. Съдът задължава Община Дупница да върне процерурата по провеждане на конкурса в етапа на разглеждане на подадените от участниците документи за тяхната допустимост, при съобразяване с указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на съдебното решение.

 

Делото бе образувано по жалба на дупнишката фирма „Милигро 08“, представлявана от управителя й Христо Пигов. Както писахме на 20 май, когато се проведе конкурса за отдаване под наем на басейните в крайградския парк „Рила“, в процедурата се  явиха Миглена Първанова, която представляваше с пълномощно „Ивиком 2002“ ЕООД и Христо Пигов – управител на „Милигро 08.

 

Участниците в конкурса, снимка "Камертон" (архив)

 

При прегледа на документите на двамата участници членовете на комисията с председател Таня Георгиева – служител в общинския Търговски отдел, оспориха декларацията на Христо Пигов за извършен от него оглед на имота. Причината била, че той официално не е поискал от Община Дупница да направи оглед на плажа в присъствието на охранител от фирма „Боду сод“, която тогава охраняваше обекта. Това стана причина за отлагане на процедурата с около два часа, през които конкурсната комисия си потвърди съмнението, което след това използва, за да отстрани Христо Пигов от конкурса. Така дългогодишният наемател на басейните („Ивиком 2002“ ЕООД) остана единствен участник в процедурата и съответно оглави класирането и спечели конкурса.

 

Конкурсната комисия при провеждането на процедурата, снимка "Камертон" (архив)

 

Конкурсната комисия обаче е опорочила процедурата, смята Кюстендилският административен съд. В мотивите си съдебният състав посочва, че комисията нито е имала право да отстрани „Милигро 08“ от процедурата, нито въобще да проверява верността на декларацията. „Целта на декларацията е заявителят да декларира, че му е известно обективното състояние на имота. Дори и заявителят да не е извършвал оглед, но да е декларирал, че му е известно състоянието на имота, декларацията не би била с „невярно съдържание”. Декларирането на наличието на знание у кандидата за състоянието на имота е с цел да се гарантира, че същият няма да поиска впоследствие разваляне на договора за наем поради състояние на имота, което не му е било известно“, пише в съдебното решение. А заключението на съдебният състав е: „Поради незаконосъобразното недопускане на дружеството жалбоподател до участие в конкурса по-нататъшното продължаване на същия без негово участие и извършеното класиране също са незаконосъобразни. Това води и до незаконосъобразност на завършващия конкурсната процедура административен акт“.

 

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд.

 

Припомняме, че Община Дупница не е получавала никакви приходи от предишния си договор за наем на басейните с фирма „Ивиком 2002“. Причината е, че в него било заложено всички направени инвестиции от фирмата на плажа да им се приспадат от наемните вноски. Инвестициите пък били в такъв размер, че Общината се оказала без приходи. Общинското ръководство, въпреки че оценявало договора като нерентабилен, се примирявало със ситуацията седем години, докато самите наематели не поискаха да го предоговорят (което наложи провеждането на новия конкурс). Техният мотив бе, че е нерентабилно да плащат наем целогодишно, затова новите условия предвиждат заплащане на наем само за четири месеца годишно, когато плажът е отворен за клиенти. Наемната цена остана без промяна – 3000 лв. на месец.