Защо туристите нямат свободен достъп до х. „Самоковището“?

И напразно ли са похарчени над 1 600 000 лв. европейски средства за ремонта на изоставената допреди 7 години хижа и за благоустрояването на екопътеката от дупнишкото с. Бистрица до м. Самоковището в Рила планина?Това питат туристи и наши читатели, на които се опитахме да отговорим.
Снимки: КАМЕРТОН

 

Защо няма свободен достъп до х. „Самоковището“? Този и други въпроси, свързани с вилата над дупнишкото село Бистрица, задават туристи през последната седмица в социалните мрежи. Срещу ограничения достъп недоволстват и бистричани, според които превърнатата в екодом/ горски дом по европейски проект хижа не се използва по предназначение, не се използва и възможността за генериране на приходи за общинския бюджет, които според тях биха могли да са от полза за селото. Един от постовете във Фейсбук, чийто автор е дупничанката и наш читател Даниела Лазова, бе поставен и на вниманието на „Камертон“ (въпросите й вижте в карето по-долу) . Затова ние препратихме питанията й до пресцентъра на Община Дупница в опит да изясним ситуацията, към която очевидно има голям обществен интерес.

 

Даниела Лазова:

Много актуален въпрос - кой тихомълком се опитва да привазитизира общинска собственост Горски дом в местност Самоковището? Кметът на Община Дупница Чимев ( Metodi Chimev) трябва да ни отговори, и то сега, преди изборите.

И вторият въпрос е - какво точно е извършено по вече съществуващ път до Самоковището за един милион лева и какво точно е извършено по горския дом "Самоковището" за половин милион лева, който също не е новопостроен , а съществуващ и видимо няма генерални конструктивни изменения и цялостен ремонт???

Третият въпрос е къде е публикувана подробна информация за проекта по ТГС България - Македония на сайта на Община Дупница за всички дейности по проекта и процента им на изпълнение съгласно изискванията за информация и публичност през изминалия програмен период 2007-2013 г.?

Четвъртият ми въпрос е защо горски дом "Самоковището" стои затворен цели 6 години? Как доказвате ползването на обекта на инвестиция по ТГС България - Македония по предназначение? Особено по време на 5- годишния мониторингов период? И защо след мониторинговия период продължава общинска собственост да не се ползва по предначение на пълния си капацитет? Толкова богата ли е станала Община Дупница???

Петият ми въпрос е - защо настаняването в горски дом "Самоковището" става само при заявка в Община Дупница, платена нощувка в Община Дупница и срещу издадена служебна бележка от служители на същата? Защо се ограничава изкуствено настаняването на туристи в хижата по този начин и се води до неизпълнение на ползването по предназначение? Как оправдавате наемането на пазач на хижата като разход и пускането на агрегат за отопление на горския дом, след като всичко това плащат всички граждани на община Дупница, като възпрепятствате настаняването на хора в хижата и генерирането на приходи, които да покриват разходите от Община Дупница за поддръжка на обекта? Режийните разходи не са допустим разход по проекта и хората трябва да са наясно, че в мониторинговия период и след това те плащат сметката, за да може някой бистричанин да се води на щат като пазач.

Шестият ми въпрос - как преценихте за целите на проекта, че е най - ефективно отоплението с агрегат, а не с юзина /наблизо има буйна планинска река/, или фотоволтаици? Какво е било проектирано на етап проектно предложение при санирането на горския дом, след като проекта е бил одобрен без наличието на електричество, постоянно отопление и топла вода, за да може да функционира реално като хижа? Това е показателно и как се оценяват проектни предложения в България.

Питам като гражданин на Община Дупница. Имам право на достъп до публична информация, след като по проекта има и национално съфинансиране, идващо от бюджета на моята община.

В допълнение, съм турист, който би искал да тръгне с раницата от Дупница и да може да си плати на място нощувката, за да продължи нагоре, а не да се занимавам с куп административни неуредици в самия град. Така мислят повечето туристи и поради тази причина заобикалят този дял от Рила. А градът ни трябва да е притегателен център за туристи и да развива всички видове туризъм, нали затова е проекта???

https://www.facebook.com/daniela.lazova/posts/10157796996162249

 

Малко известно е, че Община Дупница дели собствеността върху хижата с Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Държавата притежава първия етаж от двуетажната сграда. За целите на европейския проект, по който е ремонтирана, държавната част е предоставена на Община Дупница за безвъзмездно ползване за срок от 7 години, който изтече през 2017 година. На 15 декември същата година Общинският съвет взе решение, с което даде съгласие за безвъзмездно придобиване на държавната част от хижа „Самоковището“. Съгласие има и от страна на областния управител, на МЗХГ, но се бави становището от Държавното югозападно предприятие, чието управление е в Благоевград. От пресцентъра на кметството обясниха, че е нужно приключване на процедурата по прехвърляне на собствеността, за да започне процедура по категоризация (вероятно се има предвид категоризация по Закона за туризма). От Общината с главни букви подчертават, че „Самоковището“ не е хижа, освен това се намира на 36 метра от вододайна зона, както и в границите на Национален парк „Рила“.  

 

Проектът, по който бе ремонтирана хижата, беше спечелен от екипа на кмета Атанас Янев, но бе изпълнен в първия мандат на кмета Методи Чимев. Нарича се "Нови туристически предизвикателства в региона Дупница - Враня - път към ново бъдеще" и бе финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество (ТГС) между Република България и Република Сърбия. Изпълнява се в периода 28.07.2011г. – 28.01.2013г. Включва изграждане на  екодом ”Самоковище”, екопът и паркинг в село Бистрица, доставка на оборудване за сензорна стая и високоспециализиран автомобил за гасене на пожари. Стойността на проекта е 1 162 296 лв. (594 281.62 евро), като от тях партньорът община Враня получава минимална сума от около 17 000 евро за изпълнение на т.нар. меки мерки. Обществената поръчка на стойност 105 147 евро за ремонта на хижата спечели фирма „Автомагистрали Хемус“.

 

Местността Софраджик, през която се минава екопътеката към Самоковището. Снимка: КАМЕРТОН (архив)

 

Относно предназначението на х. „Самоковището“ в доклад, който е част от документацията на проекта и предоставен ни от Община Дупница пише: „Горският дом ще се ползва като информациионен център за посетителите в околната паркова територия, място за отдих и подслоняване на туристите от неблагоприятни климатични условия по време на преходи. Разположен е в „Зона сгради и съоръжения" в Национален Парк „Рила”, местоположението й представлява изходен пункт за преходи на туристически маршрути до хижите „Иван Вазов" и „Бел кладенец", както и върховете Черни връх, Отовица, Дамка, Додов връх, Голям и Малък Полич, местностите Тиха Рила, Бистришки водопад, а при Самоковището е и една от най-големите каменни морени в България.

 

Достъпът до сградата се  осъществява посредством черен път започващ от с.Бистрица минаващ през няколко от забележителностите на парка и стигащ до „Горски дом -Самоковището".

 

Основната цел на Горски дом - Самоковището е да предостави места за отдих, както и да осигури нуждите на парковата администрация и за контрол на туристическия поток; да предоставя възможност за обслужване на техническите съоръжения; да осигурява достъп до определени обекти; да предоставя възможност за провеждане на метеорологични наблюдения, стационарни проучвания и мониторинг; да създава  възможност за ефикасни противопожарни действия; да обезпечава местата за достъп и туристически услуги в Парка; да обезпечава съоръженията за обработка на твърди битови отпадъци и други замърсители“.

 

Горският дом е с капацитет за настаняване на 38 души. В таблицата по-долу можете да видите с каква база разполага.

 

 

Когато приключи изпълнението на проекта през 2013 г., от Община Дупница обясниха, че в новия горски дом „Самоковището“ ще се провеждат семинари, детски лагери, зелени училища и други подобни събития. Година по-късно туристи започнаха да недоволстват, че няма свободен достъп до вилата. Тогава от кметството казаха, че съгласно условията на европроекта от обекта не могат да се генерират приходи в продължение на 5 години. Затова настаняването става със заявление до Община Дупница, която издава разрешение. Можело да се нощува и срещу символично дарение. Право за ползване имали само организирани групи. Информацията за това какви мероприятия се провеждат и кой посещава вилата бе спестена.

 

В момента режимът за ползване на базата, независимо че 5-годишният срок за безвъзмездна експлоатация  е изтекъл, е същият. Отново от Община Дупница не дават много яснота относно провеждани мероприятия и групови посещения. От пресцентъра все пак уверяват, че „сензорната зала е напълно налична и се ползва за хора с физически проблеми ( незрящи и с увреден слух). Ползва се от групи (деца най-вече), които се качват за по една нощувка (с декларации от родители и т.н.). Пролетта ще бъдат монтирани фотоклетки за осветление и отопление. Осигурена е денонощна охрана“. Не казват нищо относно наличността на високоспециализирания автомобил за гасене на пожари, който би трябвало да е доставен по проекта, поне според информацията, публикувана на сайта на Община Дупница.

 

От общинската администрация информират, че новият общински съвет предстои да определи условията за достъп на турсти до „Самоковището“ в бъдеще. Предоставят на „Камертон“ и цитирания по-горе доклад  „от свършеното и провереното по проекта“. От документа не става ясно кой и кога го е изготвил и за какво и пред коя институция е послужил. Има обаче подробна информация относно извършените ремонтни дейности в хижата и благоустрояването на екопътеката от с. Бистрица до м. Самоковището, както и за предназначението на хижата след превръщането й в екодом. Докладът можете да намерите в галерията под заглавната снимка на настоящата статия.   

 

При Дяволската бара по екопътеката към Самоковището. Снимка: КАМЕРТОН (архив)

 

Припомняме, че една от обявените преди 6 години цели на проекта "Нови туристически предизвикателства в региона Дупница - Враня - път към ново бъдеще" бе и популяризиране на м. Самоковището като туристическа дестинация. На сайта на Община Дупница е публикуван екшън план за постигането на тази цел, в който са предвидени редица мероприятия, които и да са проведени, това не е станало широко известно. Екшън мерките можете да видите тук.