„Меридиан“ и „Мегаинвест холд“ отново кандидати за зимното поддържане в Дупница

Поръчката е на стойност 228 000 лв.
Снимка: Община Дупница

 

„Меридиан“ и „Мегаинвест холд“ отново се конкурират за обществената поръчка на община Дупница за зимното поддържане на пътища и улици. Офертите са отворени днес от комисия с председател инж.Серьожа Котев, съобщиха от общинския пресцентър.

 

Поръчката е разделена на три позиции с максимален прогнозен финансов ресурс 228 000 лева. За зимното поддържане на градската улична мрежа са предвидени до 125 000 лева (78,2 км), за селата и гробищни паркове - до 95 000 лева (85 км) и за републиканските пътища ( 8,39 км) - до 8 000 лева. Плаща се само при извършване на дейност и в зависимост от обема.

 

Офертата на "Мегаинвест Холд" на километър в двете платна с техника е 18.50 лв., разпръскване с минерални материали - 60,00 лв. и с химически вещества - 80,00 лв. Предложените цени от „Меридиан“ са съответно 18,90 лв., 61,10 лв. и 76,90 лв.

 

Двете фирми кандидатстват за поръчката ежегодно, като обичайно печели „Меридиан“. За настоящата поръчка все още класирането не е обявено.