Областта на 20 място в страната по брой строителни разрешителни

 

Област Кюстендил се нарежда на 20-то място сред 28-те области в страната по брой разрешителни за строеж, сочат данните на Националния статистически институт.

 

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 215, София (столица) - 201, Бургас - 123, Варна - 116 и Пазарджик - 74.

 

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с 12 жилища в тях и 1 317 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 32 други сгради с  3 775 кв. м РЗП.

 

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради остава непроменен, докато жилищата в тях нарастват с 9.1%, а общата им застроена площ бележи спад с 45.4%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано намаление със 17.9%, а тяхната разгъната  застроена площ - с 61.5%.

 

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил остава непроменен, докато  жилищата в тях намаляват с 52.0%, а общата им застроена площ - с 59.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради e по-малко с 38.5%, а разгънатата им застроена площ  - с 59.2%.