Ученици ще рисуват Дупница в конкурс по повод празника на града

В творческата надпревара могат да се включат ученици от І до ХІІ клас
Автор на картината от снимката е Велко Стойчев от Школата по изкуства "АртПоп", гр. Дупница. Творбата му е спечелила първо място в конкурс, посветен на родния град. Снимка: КАМЕРТОН

 

Конкурс за рисунка на тема "Моят свят в моя град" организира Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Дупница. Поводът е предстоящият празник на Дупница, който отбелязваме в Деня на св. Иван Рилски.

 

Право на участие имат ученици от І до ХІІ клас, разделени в три възрастови категории:  І – ІV клас,  V – VІІ клас и  VIII – ХІІ клас, а  форматът на  рисунката - четвърт кадастрон  (35/50 см).

 

Готовите рисунки трябва да бъдат предадени в Община Дупница, ет. 3, стая 51 или на обществените възпитатели в училището до 16.10.2019 г. Ще бъдат присъдени по три призови и три поощрителни награди във всяка от категориите.

 

След оценяване от комисия, чийто председател ще бъде арт терапевтът Анита Богословова, най- добрите рисунки ще бъдат изложени в партера на Община Дупница. Откриването на изложбата ще бъде на 18 октомври от 15.00 часа.

 


Последвайте страницата на КАМЕРТОН във Фейсбук.