85% от кражбите в Дупнишко останали неразкрити през 2017 г.

Прокуратурата признава неуспех в борбата с тежката и битовата престъпност.
Снимка: Камертон

 

Едва 60 от 404 новообразувани през 2017 година досъдебни производства за престъпления против собствеността са приключили с внесен в съда обвинителен акт. Това означава, че над 85% от извършените през годината кражби, грабежи, присвоявания и измами са останали неразкрити, става ясно от годишния доклад за прилагането на закона и дейността на Районната прокуратура в Дупница и разследващите органи.

 

Като цяло данните в документа сочат с между 10% и 20% увеличение на разкриваемостта на престъпленията, регистрирани в трите полицейски управления – в Дупница, в Рила и в Бобов дол.  Независимо от това обаче „не  може да се приеме, че са постигнати особени успехи в борбата с тежката и битовата престъпност, засягащи най-широк кръг от пострадали. Пример за това е, че от 404 новообразувани досъдебни производства за престъпления против  собствеността едва 60 от тях са внесени в съда. Предвид, че тези дела са били образувани срещу неизвестен извършител, може да се направи изводът, че извършителят на престъпленията е останал неразкрит при проведеното разследване“, пише в доклада на прокуратурата.

 

За престъпленията против собствеността (кражби, грабежи, присвоявания, измами)  в съда са внесени общо 66 прокурорски акта спрямо 69 броя за 2016 г. и 110 броя за 2015г. Причината за намаление на внесените в съда прокурорски актове за престъпленията, свързани с посегателство срещу собствеността е намалената разкриваемост на този вид престъпления от органите на МВР“, отбелязват в доклада си държавните обвинители.

 

Друга негативна тенденция е запазването на високия процент дела, спрени отново заради неразкриване на извършителя на престъплението. През 2017 година по тази причина са спрени 400 досъдебни производства. Същите има шанс да бъдат възобновени, в случай че разследващите попаднат на следи за разрешаването им. Други 343 производства обаче са напълно прекратени.

 

Пострадалите лица от извършени престъпления през 2017 г. са 534. От тях 17 са деца ( 11- непълнолетни и 6 – малолетни).  Ощетените юридически лица са 80. Отново най-много от пострадалите са жертва на престъпления против собствеността – 374 души и 75 фирми и дружества.

 

Осъдените и санкционирани лица през периода са общо  428 лица, а предадените на съд по внесени прокурорски актове са 448 души.

 

Като цяло Районната прокуратура си дава добра оценка за работата през 2017 година.