Община Дупница взима мерки за насърчаване на инвестициите

По предложение на кмета Чимев на последната сесия за този управленски мандат местният парламент се очаква да приеме нова наредба, която ще даде възможност на инвеститори при определени условия да купуват общински имоти без търг или конкурс
Снимка: Камертон

 

Кметът Методи Чимев внесе в Общинския съвет проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас Б в община Дупница. Както става ясно от наименованието на документа, с  него се определят мерките за насърчаване на инвестициите, както и на тяхната закрила и контрол по изпълнението на инвестиционните проекти с общинско значение.

 

Мерките включват преференции, от които могат да се възползват инвеститорите.  Сред тях е индивидуално административно обслужване, включително в съкратени срокове, по отношение предоставяните от общината услуги. По искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, Община Дупница може да извършва продажба или да учредява възмездно ограничено вещно право на недвижим имот - частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс, след оценка и решение на общинския съвет. Въз основа на решението кметът на общината издава заповед и сключва договор с инвеститора. Мерките са регламентирани в Закона за насърчаване на инвестициите, на база на който е разработена общинската проектонаребда.

 

Очакваният ефект от прилагането й е да се увеличат инвестиционните проекти в община Дупница и да се създадат добри взаимоотношения между инвеститорите и местната администрация.

 

Проектонаребата предвижда още на интернет страницата на Община Дупница да се поддържа електронна база данни, която ще съдържа актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции; формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за инвестиция клас Б и ползване на насърчителните мерки съгласно Наредбата; информация за издадените сертификати за инвестиция клас Б.

 

Проектодокументът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на общинската администрация още през месец юни и се очаква да влезе за обсъждане в зала на последната за този мандат сесия на Общинския съвет през септември. Припомняме, че предложението за приемането на такава наредба бе на групата съветници от ОДБ. То бе направено чрез специална докладна записка, приета от местния парламент още през октомври миналата година.