Четири търговски обединения в конкуренция за европроекта за ново сметище в Джерман

Общинска комисия днес отвори документите им
Проект на инсталация за компостиране (снимката е илюстративна)

 

Четири търговски обединения участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка за изпълнение на европейския проект за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъците за общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол.

 

Общинска комисия с председател заместник-кмета Олга Китанова отвори документите на ДЗЗД “Зелено строителство 2019”- София; Обединение “Депо Дупница”- София; ДЗЗД “Еко инженеринг Дупница 2019”- Пазарджик и ДЗЗД “Еко инженеринг Дупница”-Дупница. В следващо заседание ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите по документи участници. Прогнозната стойност на проекта е 7 640 800 лв.

 

Възлагането на поръчката се проточва, тъй като първата процедура бе прекратена заради техническа грешка. По същата причина се спират и проточват редица поръчки на Община Дупница.