7 фирми искат да правят пиара на европроекта за депото в Джерман

Обществената поръчка е на стойност 55 650 лв.
Снимка: Камертон (архив)

 

Седем фирми кандидатстват за обществената поръчка на Община Дупница за  изпълнение на мерките за информация и комуникация в рамките на европроекта за изграждането на компостираща инсталация и инсталация за предварителна преработка на битови отпадъци, които са част от бъдещото депо в село Джерман.

 

Припомняме, общината стойност на поръчката е 55 650 лв. Тя е разделена на две обособени позиции. Едната предвижда изготвяне на информационни дипляни и промоционални папки за 6 500 лв. Прогнозната стойност на дейностите в другата позиция е 49 150 лв. С предвидените средства ще се организират две пресконференции, две церемоннии - „първа копка“ и откриване на инсталациите, три информационни кампании и публикации в медиите, изработка на билборд, банери, информационни табели и др. Обществената поръчка предвижда още изработване на рекламни материали, като химикали, стикери, тефтери, чаши, флаш памет и други предмети, които ще бъдат брандирани с името на проекта или на програмата, която го финансира.

 

По-атрактивна за участниците в процедурата е втората обособена позиция, по която се предвиждат повече средства. За нея кандидатстват „Ай офис“ ООД, „Бон-иг“ЕООД, „Ламборджиев стандарт“, „Тиера Комюникейшънс“ ЕООД, „Ейч ди ченъл“ЕООД и Център за професионално обучение и ориентиране. Три от посочените фирми кандидатстват и за двете обособени позиции, а само за първата позиция кандидатства „АТЛ – 50“ ООД.

 

Документите на участниците в процударата са отворени на 19-ти април, а работата на комисията по прегледа и проверката им е приключила месец по-късно – на 23-ти май, става ясно от публикувания протокол. Предстои насрочване на заседание за отваряне на ценовите оферти. Председател на комисията е заместник-кметът Олга Китанова.