Въздухът в селата до ТЕЦ-а по-чист, отколкото в Дупница?

„Ако измерим нивата на вредните емисии в Дупница, то вероятно ще се окаже, че в най-близкото до ТЕЦ – Бобов дол населено място – с.Мало село, въздухът е по-чист“. Това заяви пред „Камертон“ директорът на РИОСВ – Перник Пламен Ангелов във връзка със зачестилите сигнали на граждани, че от комините на ТЕЦ – Бобов дол излиза черен дим. Шефът на екоинспекцията увери, че причината за това не е изгаряне на отпадъци, тъй като експерименталната програма е спряна преди около два месеца. Според него обаче изгарянето на отпадъци е много по-безвредно от въглищата, природозащитниците спекулират със страховете на хората.
Пламен Ангелов, снимка: zapernik.com

 

Черният дим, който периодично излиза от комините на ТЕЦ – Бобов дол, не е свързан с експерименталното изгаряне на отпадъци. Това заяви пред „Камертон“ директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник Пламен Ангелов. Той увери, че в момента в топлоцентралата не се изгарят отпадъци и биомаса, тъй като дружеството няма сключени договори за доставка на такъв вид гориво и от около два месеца въпросната експериментална програма е спряна.

 

Черният дим, който безпокои гражданите и най-вече жителите на околните населени места, е свързан с определени фази от технологичния процес на ТЕЦ – Бобов дол, когато изпускателните газове се насочват към изпускателно устройство №1. Такъв режим на работа  е разрешен до 120 часа и при превишаването им РИОСВ предприема административно-наказателни мерки, обясни Пламен Ангелов.

 

 

Той увери още, че екоинспекцията редовно контролира дейността на ТЕЦ-а и извършва замервания на нивата на замърсяване на въздуха. В момента се извършва контролно измерване в село Мало село, което се намира най-близо до електроцентралата. Измерването ще обхване всички сезони, като пролетното вече е приключило и резултатите не показват завишени нива на замърсяване, подчерта Ангелов. „Ако измерим нивата на замърсяване в Дупница, то вероятно ще се окаже, че в Мало село въздухът е по-чист“, убеден е директорът на РИОСВ – Перник.  Според него в момента хората в Мало село, както и във всички населени места около електроцентралата, могат да бъдат напълно спокойни за качеството на въздуха, който дишат.    

 

Пламен Ангелов защити и решението на Изпълнителната агенция по околна среда да позволи горенето на отпадъци в ТЕЦ - Бобов дол. „В момента се спекулира със страховете на хората. Технологията на изгаряне на биомаса и RDF ( гориво, произведено от рециклирани неопасни отпадъци) е много по-екологосъобразно и безвредно за здравето на хората, отколкото технологията, която използва въглища. В някои европейски страни дори директно изгарят отпадъци. Подчертавам, че става въпрос за изгаряне на неопасни битови отпадъци, това, което ние постоянно използваме в ежедневието си. Инсталациите на българските ТЕЦ-ове работят при много по-тежки условия с въглища, отколкото биха били условията при използването на биомаса и RDF, а отделяните вредни емисии във въздуха ще бъдат много по-ниски“, коментира Пламен Ангелов във връзка с критиките на природозащитници, че смяната на горивото се позволява без промяна на инсталациите и без инвестиции в модернизиране на преичиствателните системи в ТЕЦ – Бобов дол.  

 

През последната една година на „зеления телефон“ и по пощата в  РИОСВ – Перник са постъпили 14 сигнала от граждани за нередности при работата на ТЕЦ – Бобов дол. Пет от сигналите екоинспекцията е определила като основателни и има наложени санкции. В два от случаите става въпрос за изгаряне на биомаса в нарушение на комплексното разрешително, а другите три случая касаят изпускане на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от изпускателно устройство №1, което Пламен Ангелов посочи като причина за наблюдавания черен дим от комините на ТЕЦ-а.   

 


Последвайте страницата на "Камертон" във Фейсбук.