55 650 лв. за пиар на европроекта за депото в Джерман

Над 81% от местното население иска да се информира за изграждането на компостираща инсталация, включително за ползите от нея. Това сочи, цитирано в описанието на проекта проучване, с което се мотивират включените пиар дейности.

 

55 650 лв. са предвидени за пиар услуги в рамките на европроекта за изграждането на компостираща инсталация и инсталация за предварителна преработка на битови отпадъци, които са част от бъдещото депо в село Джерман. Това става ясно от обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на „мерки за информация и комуникация“ по проекта.

 

Поръчката е разделена на две обособени позиции. Едната предвижда изготвяне на информационни дипляни и промоционални папки за 6 500 лв. Прогнозната стойност на дейностите в другата позиция е 49 150 лв. С предвидените средства ще се организират две пресконференции, две церемоннии - „първа копка“ и откриване на инсталациите, три информационни кампании и публикации в медиите, изработка на билборд, банери, информационни табели и др. Обществената поръчка предвижда още изработване на рекламни материали, като химикали, стикери, тефтери, чаши, флаш памет и др. предмети, които да бъдат брандирани с името на проекта или на програмата, която го финансира.

 

В проекта е записано, че целта на тази дейност е „да се осигури повишаване на информираността на населението за ролята и приноса на ЕС за изпълнение на инвестиционния проект и прозрачно изразходване на средствата, спазвайки хоризонталните принципи за прозрачност и публичност. В допълнение, мерките ще подобрят общото разбиране и признаване сред населението на необходимостта и ползите от проекта и от системата за разделното събиране на отпадъците. Проведеното проучване показа, че над 81% биха искали да получат информация за изграждането на компостираща инсталация, вкл. за ползите от нея. над 81% биха искали да получат информация за изграждането на компостираща инсталация, вкл. за ползите от нея. Като най-предпочитани канали на информация са посочени регионални медии, специални печатни материали, които предпочитания са отчетени при планиране на информационните мероприятия и материали в рамките на Дейността“.

 

Цитираното проучване е неизвестно в Дупница. Засега тук е известно, че населението в Джерман е против изграждането, както на депо, така и на съпътстващи го инсталации за преработка на отпадъци към него.  

 

Община Дупница е обявила още една обществена поръчка по същия проект. Тя е за избор на консултант, който да помага на местната администрация в контрола по изпълнението на договорите за обществените поръчки, общото управление и отчитане на проекта. Консултантът ще окаже помощ и за изготвянето на обществената поръчка за избор на изпълнител за експлоатация на вече изградените инсталации. Прогнозната стойност на поръчката е 250 000 лв. 

 

Предстои да бъдат обявени още две обществени поръчки - за същинските строителни дейности по проекта, както и за стоителния надзор. Засега те са на етап пазарни консултации.

 

Припомняме, общата стойност на финансирането е 11 317 350 лв. Компостиращата инсталация и инсталацията за предварително третиране на отпадъците е предвидено да обслужват населението в общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня.

 


Последвайте страницата на "Камертон" във Фейсбук.