Ученици рецитират патриотични стихове в конкурс „Свобода или смърт юнашка“

Събитието, посветено на 3 март, е част от календара на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Снимка: Гимназия "Христо Ботев"

 

Община Дупница кани учениците  да се включат в конкурс-рецитал, посветен на 140 години от Освобождението на България от турско робство.  Конкурсът ще се проведе под надслова „Свобода или смърт юнашка“.

 

Съгласно регламента  участниците изпълняват по едно стихотворение от български автор на патриотична тема. Учениците ще бъдат разделени в две възрастови групи:  първа група - V-VІІ клас /индивидуални и групови изпълнения/ и втора група - VІІІ-ХІІ клас /индивидуални и групови изпълнения/. Всяко училище и читалище има право да представи по едно групово изпълненение  и по две индивидуални.

 

Критериите за оценка ще бъдат добра дикция, художественост на изпълнението, артистичност, оригиналност, емоционалност, както и подбор на репертоара и музикално оформление.

 

Рециталът ще се проведе в деня на националния ни празник  3 март, от 13.00 часа  в заседателната зала на общинска администрация. Събитието е част от календара на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.