Готвят нова процедура за наем на басейните в парк „Рила“

Кметът Методи Чимев предлага първоначална наемна цена за атрактивния имот 2500 лв.

 

Общинският съвет да определи 2500 лв. първоначална цена за наем на басейновия комплекс в парк „Рила“ предлага в докладна записка кметът Методи Чимев. Става въпрос за два имота частна общинска собственост, които попадат в обхвата на комплекса, с обща площ 11 608 квадратни метра. В проекторешението е записано, че с тях ще бъде допълнена Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 година в частта „Имоти, които Община Дупница има намерение да предостави под наем”.

 

От докладната записка става ясно, че е прекратен договорът на Община Дупница с фирма „Ивиком 2002“, която в момента стопанисва басейновия комплекст. Освен това вече имало проявен интерес от потенциален наемател.

 

Договорът  за 3000 лв. месечен наем с „Ивиком 2002“ бе подписан през 2011 година за срок от 10 години. Впоследствие стана ясно, че фирмата, както и всички останали наематели в парк „Рила“ дължат наем само през топлите месеци от годината.  Защо е прекратен договорът с „Ивиком 2002“ две години по-рано от кметската докладна не става ясно. Припомняме, че преди осем години същата фирма откупи от общината и възмездно право на строеж върху част от басейновия комплекс. Общината получи еднократно 34 000 лв., срещу които фирмата си спечели правото да ползва имота 25 години. На мястото бяха изградени заведения.