Мая Манолова не откри нарушения в „Аресгаз“, КЕВР разпореди проверка

Снимка: Новини.бг

 

Националният омбудсман Мая Манолова е извършила проверка в „Аресгаз“ във връзка с жалбата на Надежда Атанасова срещу високите сметки за газ, които изненадаха дупничани в края на месец януари. След първоначалното отхъврляне на жалбата като нередовна, КЕВР също вече е разпоредила проверка по случая. Трябва да отбележим, че и двете институции проверяват случая като частен, тъй като въпреки масовото недоволство на дупничани, единствено Надежда Атанасова предприе конкретни действия. Останалите недоволни се отнасят с недоверие към институциите и прецениха, че жалбите са безмислени.  

 

Националният омбудсман Мая Манолова не е открила нарушение. Тя се основава на данните, получени от дружеството доставчик на газ. В отговора си до жалбоподателката Манолова обяснява, че служители на „Аресгаз“ са проверили измервателния уред в дома й. Установено е, че консумацията на газ през месец януари не превишава стойности, измерени за същия период на засичане. Омбусманът уведомява още, че Българският институт по метрология разработва и утвърждава методиките за проверка на различните средства за измерване, включително и разходомерите за газ. Проверките могат да бъдат извършвани от Държавната агенция по метрология или от оправомощена лаборатория. В отговора се уточнява, че „Аресгаз“ спазват Общите условия за договорите за продажба на газ за битови нужди, а именно, че при неустановена неизправност на разходомера, разходите по проверката се плащат от клиента на компанията доставчик.  „Уверявам Ви, че в рамките на правомощията на омбудсмана, отстоявам и защитавам правата на гражданите“, завършва отговора си Манолова.

 

КЕВР също ще направят документално проучване. От Комисията са разпоредили проверка с писмо до изпълнителния директор на „Аресгаз“ Даниеле Романе, която да бъде извършена в 7-дневен срок. От Комисията искат да им бъде изпратена цялата преписка по жалбата, както и мотивирано становище на дружеството.