Строителният бизнес в подем

С 12, 4% са се увеличили приходите от дейността на строителните предприятия в Кюстендилска област. Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 72.1 млн. лв., като при нежилищните сгради е отчетено увеличение с 32.5%, сочат данните на НСИ.

 

По окончателни данни през 2017 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Кюстендил са 85.7 млн. лв., като спрямо 2016 г. се увеличават с 12.4%, съобщиха от отдела на НСИ в Кюстендил.

 

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 72.1 млн. лв., като при нежилищните сгради е отчетено увеличение с 32.5%, докато при жилищните сгради е регистрирано намаление с 1.5% спрямо предходната година.

 

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 13.6 млн. лв., като спрямо 2016 г. нарастват с 14.2%. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищните сгради е 64.5%, а на нежилищните - 35.5%.

 

През 2017 г. приходите от сградно строителство в област Кюстендил са 53.1 млн. лв., като се увеличават с 10.1% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради от общите приходи от сградно строителство е 63.7%, а от строителство на нежилищни сгради - 36.3%.

 

В област Кюстендил приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции нарастват с 16.4% спрямо 2016 г. и достигат 32.6 млн. лева. Относителният дял на гражданското строителство е 38.1% от общите приходи на строителните предприятия.