Нов концесионер поема въгледобива в участък „Бобов дол“

С решение на Министерския съвет правата и задълженията по концесионния договор се поемат от „Гранд енерджи“. Фирмата вероятно отново е свързана с Христо Ковачки.

 

„Гранд Енерджи“ ЕООД ще поеме изцяло правата и задълженията по концесионния договор за добив на въглища от участък „Бобов дол“ на находище „Бобовдолски въглищен басейн“. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканата промяна от досегашния концесионер - „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД.

 

Според „Медиапул“ новият концесионер вероятно отново е свързан с Христо Ковачки. От Търговския регистър става ясно, че управител на „Гранд Енерджи“ е Александър Спасов, а негови бивши съдружници във фирмата са били Светлан Убчев и Валентин Терзийски – бивш шеф на „Топлофикация-Плевен, за която се смята, че е част от империята на Ковачки, притежавана от различни офшорки. Фирмата „Гранд Енерджи“ е регистрирана в една сграда с търговеца на ток „Гранд енерджи дистрибюшън“, който в момента е собственост на Надежда Арсова, но до 2011 г. е бил притежание на ТЕЦ – Бобов дол. Самата Арсова участва в редица други фирми в сектора, за които се смята, че са контролирани от Христо Ковачки.   

 

Основната дейност на „Гранд енерджи“ е фокусирана в търговията на едро и дребно с химически вещества и продукти, производство на електрическа и топлинна енергия, строителни дейности в областта на електро и топлопроизводството и др.

 

Към „Гранд Енерджи“ ще бъде отправено предложение за промяна на клаузите в концесионния договор, свързани с предоставянето на банкова гаранция. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя трябва да покрива изцяло всички (не само паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широкия обхват на банковата гаранция, вноските във фонда за окончателно напускане на концесионната площ също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

 

Находище „Бобовдолски въглищен басейн“, участък „Бобов дол“ е разположено в землището област Кюстендил. Концесионният договор за добив на въглища от него е сключен през 2005 г. за срок от 35 г.

 

Миналата година обаче концесионерът „Въгледобив Бобов дол“ обяви, че закрива рудник „Бобов дол“ като посочи за основна причина това, че подземният добив е изключително трудоемък и скъп.

 

Тогава от компанията обясниха, че „тежките условия и големият приток на вода затрудняват значително воденето на минните работи, увеличават драстично производствените разходи и водят до нерентабилност на подземния добив като цяло“. В позицията им се казваше, че липсата на парични средства за издържането на рудника води до невъзможност за осигуряване на нормални безопасни условия на труд на работниците и служителите.

 

От фирмата обясниха, че въпреки нежеланието на цялото ръководство на „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД се налага закриване на рудника, тъй като себестойността на добиваната в рудника продукция значително превишава изкупните цени, на които се реализират въглищата.

 


Източници: economic.bg; mediapool.bg