Намаляват преките чуждестранни инвестиции в областта

Най-голям е делът на чуждите инвестиции в текстилната промишленост и обувното производство. Общият размер на ПЧИ намалява с 2,1%, но в областта на услугите се наблюдава ръст от над 24%.

 

Област Кюстендил се нарежда на 26-то място по размер на преките чуждестранни инвестиции в страната, съобщи Даниела Димитрова - началник на кюстендилския отдел "Статистически изследвания " към НСИ.

 

Данните от последното годишно статистическо наблюдение (към края на 2017 г.) показва намаление на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) с 2,1%. Стойността им за година възлиза на 42.8 млн. евро, като близо 70% от тях (29, 2 млн. евро) са съсредоточени в предприятията в Кюстендил.  Размерът на ПЧИ в Дупница е 8.7 млн. евро, а в Сапарева баня -  3.9 млн. евро. 1 млн. евро си разпределят всички останали общини в областта.   

 

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлените предприятия в областта - 25.5 млн. евро. Наблюдава се намаление с 3.1% , като 51.0% от ПЧИ в промишлеността са в раздел „Производство на текстил и облекло; обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“.

 

В отрасъл „Операции с недвижими имоти“ са инвестирани 9.7 млн. евро. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 6.1 млн. евро или с 24.4% повече спрямо предходната година. През 2017 г. тези три дейности заедно формират 96.4% от общия обем на ПЧИ в област Кюстендил, а общият им размер намалява с 5.1% спрямо 2016 година.