Коронакризата не е засегнала съществено бюджета на Община Дупница

Засега намалените приходи се компенсират от увеличението на местните данъци и такси, нереализирането на разходи за културни и спортни мероприятия и намалените разходи за други текущи дейности
Снимка: КАМЕРТОН

 

Увеличението на местните данъци и такси компенсира намалението на приходите в бюджета на Община Дупница заради коронакризата. Това става ясно от финансова справка, разпространена от общинския пресцентър до медиите.

 

През първото четиримесечие на годината в общинския бюджет са постъпили 3,048 млн. лева, а през същия период на миналата година приходите са били 3,055 млн. лв. Разликата е несъществена именно заради ръста на местните данъци и такси от началото на 2020 година. В действителност иначе спад в приходите има, казва заместник-кметът Олга Китанова, цитирана от пресцентъра. Като пример Китанова сочи, че постъпленията от наеми на терени и имущество са със  130 000 лв. по-малко -  от 343 000 лв. за 2019 г. спадат на 213 000 лв. С 50 000 лв. по-малко са и приходите от такси в детските градини и ясли, минус 15 000 лв. са и постъпленията  от административни услуги.

 

Освен че намаляват приходите обаче, намаляват и разходите в редица пера. Както вече съобщихме, отменени бяха Майските празници на културата, три фестивала, както и всички останали културни и спортни мероприятия, за които Община Дупница заделя немалък финансов ресурс. Намаляват също така и режийните разходи за общински сгради и имоти, не се извършват и „някои текущи ремонти", уточнява Олга Китанова и изказва благодарност към хората и фирмите, които въпреки кризата са платили своите налози. Това, по думите на заместник-кмета,  дава възможност на Община Дупница да работи нормално и да запази работните места.

 

Пред общинския говорител Олга Китанова коментира още:  "На този етап е рано да правим каквито и да било изводи, ситуацията се развива динамично. С приключването на второто тримесечие, ще направим отново своите анализи, когато имаме още по-ясна картина на текущото състояние, а след месец септември предстои актуализация на бюджета. Възможно е да има корекция и на списъка с капиталови разходи, като целта ни е да няма засегнати по никакъв начин основни дейности. Най-важното е, да запазим всяко работно място в общината, защото говорим за препитанието на стотици семейства, да изпълним основните обекти в капиталовия списък, да не спираме работа по изпълнение на европейските проекти и да подпомогнем нормализиране на ритъма на обществения живот в общината“.