Общината осигурява топъл обяд за 170 дупничани в нужда

Социалната помощ в извънредната ситуация заради пандемията се финансира от републиканския бюджет
Снимка: gramofona.com

 

170 дупничани ще получават безплатно топъл обяд от днес до 19 юни, съобщиха от пресцентъра на Община Дупница. Финансирането на социалната помощ в условията на извънредната ситуация се осигурява от републиканския бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане. Целевата група обхваща хора с материални, финансови, здравословни и други проблеми. По-голямата част от тях са жители на селата на територията на общината, селектирани от кметовете и кметските наместници по предварително зададени критерии.

 

Проектът ще се изпълнява от общинското дружество „Ученическо хранене“. Така е осигурена заетост на служителите на предприятието, които иначе трябваше да бъдат съкратени за времето, в което училищата са затворени заради обявената пандемия, става ясно от прессъобщението.

 

Топлият обяд ще се приготвя в базата на "Ученическо хранене" при стриктно спазване на хигиенно-противоепидемичния режим с повишено ниво и кратност на дезинфекциите в обекта и използване на лични предпазни средства /маски, ръкавици/ от персонала при работа с хранителни продукти. Приготвената храна ще се доставя ежедневно до дома на поребителите със специализиран транспорт на Община Дупница.