Чимев без управленска програма, но с 1000 лв. ръст на заплатата

Градоначалникът иска разрешение от съветниците да повиши драстично възнаграждението си, но пропусна срока, в който трябваше да им представи програмата си за управление за третия мандат
Снимка: Фейсбук

 

Кметът Методи Чимев все още не е представил пред Общинския съвет програма за управление на община Дупница за срока на третия си мандат. Съгласно чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) това градоначалникът трябваше да направи в тримесечен срок от полагането на клетва на 11.11.2019г. Този срок вече изтече, затова се очакваше управленската му програма да бъде обсъдена и гласувана от местния парламент най-късно на сесията този месец. Но в обявения вече дневен ред на заседанието, насрочено за 28 февруари, не е включено обсъждане на подобна докладна записка.

 

Включено е обаче предложение на Методи Чимев за увеличение на заплатата му с 1000 лв. – от 2200 лв. на 3200 лв. Това голямо увеличение е възможно на база решение на Министерския съвет от миналата година, което позволява кметовете на общини да получават заплати, равни на министерските, или с максимален праг 4600 лв.

 

Със същата докладна записка градоначалникът предлага увеличение на възнагражденията и на кметовете на селата Яхиново, Крайници, Самораново, Бистрица, Джерман, Червен брег. Ако местният парламент приеме предложението, заплатата им ще бъде повишена от 860 лв. на 1260 лв.