Безрезултатна кореспонденция между Чимев и РИОСВ за мръсния въздух в Дупница

Градоначалникът иска измерване от ИАОС
Снимка: Фейсбук

 

На 20-ти декември миналата година кметът Методи Чимев поискал с писмо до РИОСВ – Перник данни за нивата на финните прахови частици в община Дупница, измерени на 19.12. 2019г. , съобщиха от общинския пресцентър. Припомняме, че тогава Дупница влезе в националните новини като една от общините с най-мръсен въздух, но превишавания на нивата на ФПЧ се отчитат всекидневно и в момента. Вижте тук.

 

В тази връзка на сесия на Общинския съвет миналия месец кметът Методи Чимев заяви:  „Това, което сме направили, е на база на замерване от последните 10 дни. Изходните данни ще се предоставят на РИОСВ - Перник с един единствен въпрос – на какво се дължат и виновните за това да бъдат санкционирани“. Оказа се, че от РИОСВ са поискани данни за качеството на въздуха само за един ден. А отговорът на екоинспекцията, предоставен на медиите от общинския пресцентър, не е изненадващ и не информира нищо ново:

 

"Най-близко разположената до град Дупница станция за измерване качеството на атмосферния въздух (КАВ) се намира в гр.Перник, където са разположени: 1 бр.автоматична измервателна станция (АИС) - Център в централна градска част и 1 бр. ръчен пункт в кв.Църква.

 

Съгласно данните от АИС-Център за 19.12.2019 год. по показател ФПЧ е отчетена стойност от 106,82 мгк/м3, т.е. превишение 2,1 пъти над нормата от 50 мкг/м3. Превишения по показатели SO2, NO2 и CO не са отчетени. Данните от пункт Църква не са обработени и не са налични в РИОСВ-Перник.

 

Отчетените стойности от горецитираните пунктове отчитат КАВ в гр.Перник и не са представителни за гр.Дупница.

 

Данни в реално време от всички АИС, разположени на територията на страната се публикуват на страницата на ИАОС чрез Система за предоставяне на информация на обществеността за качеството на атмосферния въздух в реално време."

 

Следващата стъпка, която ще предприеме кметът Методи Чимев във връзка с мръсния въздух, е със свое писмо до ИАОС да поиска да бъде осигурена мобилна лаборатория, която да направи замерванията на място в Дупница по няколко компонента, информират още от пресцентъра на Община Дупница.