Над 70 % увеличение на данък „сгради“ предлага кметът Чимев

Мотивът на градоначалника е, че изискванията на гражданите и фирмите относно инфраструктурните проблеми в града и селата са се увеличили в пъти повече от това, което Община Дупница може да си позволи да изпълни с настоящите приходи в местната хазнта
Снимка: Фейсбук

 

Малко над 70 % увеличение на размера на данъка върху  жилищните и нежилищните недвижими имоти в община Дупница предлага в докладна записка до Общинския съвет кметът Методи Чимев. В проекта на градоначалника за изменение на Наредбата за местните данъци, публикуван за обществено обсъждане, е предвидено повишение  на данък „сгради“ от 1,45 на 2,50 промила върху данъчната оценка.  

 

Как ще се отрази повишението, в докладната записка на Методи Чимев са дадени следните примери:

Градоначалникът предлага повишение и на данъка при възмездно придобиване на имущество от 1.95 промила на 2,50 промила.

 

Имотните налози не са повишавани от 2009 година, като изключим, че през 2011 г. законодателно се промени основата за определяне на данъка за юридическите лица – върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, припомнят ни в кметската докладна. В нея Методи Чимев разяснява, че основна част от инвестициите, направени досега в общината са от външно финансиране (визират се основно европейските проекти), но за следващите отчетни периоди това финансиране ще бъде ограничено и недостатъчно за постигане на „подобни мащабни инвестиции“. „Изискванията от граждани и фирми относно местни инфраструктурни и други проблеми в града и една голяма част от нуждите по селата се увеличава в пъти повече от това, което общината може да си позволи с досега определените собствени приходи. Трябва да се отчете, че съществуват законодателни облекчения и освобождаване от заплащане на данък върху недвижим имот на определена категория лица и обекти, които не са от компетенцията на Общински съвет да определя, но в същото време са една голяма сума от собствени приходи, които не постъпват в бюджета на общината“, отбелязва се в мотивите за предлаганото повишение на налозите.

 

Освен това данъчните и финансови експерти на общинска администрация, изготвили докладната записка, отчитат недофинансиране на разходите за дейности, финансирани с приходите от данък „сгради“ в размер на 340 000 лв. за 2019 година.  Сумата е изчислена на база следните приходи и разходи:  

 

Разходи:

 

1.        Разходи за електрическа енергия, поддръжка и ремонт на уличното осветление в града и селата в размер на 450 000 лв.

2.        Благоустрояване, основен ремонт и изграждане на улици, тротоари, площадки, паркове, културни обекти, подпорни стени в размер на 225 000 лв.

3.        Изграждане и ремонт на спортни и детски площадки в размер на 47 000 лв.

4.        Ремонти на общинска собственост по кметства и ремонти на междуселски пътища в размер на 218 000 лв.

5.        Общо направени разходи – 940 000лв.

 

Приходи:

 

Приходите по  отчет от данък недвижими имоти към 31.10.2019г. са в размер на 500 000 лв, а очакваното изпълнение за 2019г. около - 600 000 лв.

 

Постъпленията в общинския бюджет от данъка върху възмездно придобиване на имущество до 31.10.2019г. е в размер на 321 341 лв. С предложеното повишение на 2.50 промила, приходът от този налог ще се увеличи на 411 975 лв., изчислили са общинските финансисти.

 

Общо очакваното увеличение на собствените приходи, ако местният парламент одобри предложението за промени в данъчната наредба, е с около 600 000 лв., или от имотните налози в общинския бюджет се очаква да постъпват около 1 200 000 лв. годишно.

 

"По този начин ще се даде възможност Община Дупница да работи активно за удовлетворяване очакванията на граждани и бизнес за: подобряване на инфраструктурата на територията на общината; изпълнение на социалната, културната и образователната политика; съфинансиране на проекти по различни програми", пише още в мотивите. 

 

Докладната записка на Методи Чимев е публикувана за обществено обсъждане на сайта на Община Дупница. Ако няма възражения, може да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общинския съвет след един месец. 

 

Управляващите предлагат увеличение и на такса "смет". Подробности четете тук