Партия на зелените внесе 14 жалби в ОИК – Дупница

Основното оплакване в тях е, че на първия тур на изборите в Дупница действителни гласове са били отразявани в протоколите на СИК като недействителни
Снимка: Фейсбук

 

14 жалби за нарушения на Изборния кодекс внесе Партия на зелените в Общинската избирателна комисия в Дупница. Жалбите са еднотипни. Във всички се прави оплакване за отразяване на действителни гласове  като недействителни в протоколи на секционни избирателни комисии. Това е станало при преброяването на бюлетините в края на изборния ден на 27 октомври, като по този повод са били направени възражения от представители и застъпници на Партия на зелените, както и от представители на други партии, намиращи се в изборните помещения, но това не било отразено, пише в жалбите, депозирани в ОИК. Същото нарушение според жабоподателите е допуснато в 14 изборни секции в община Дупница,  като за всяка секция е внесена отделна жалба. Иска се повторно преброяване на бюлетините в тях.

 

Жалбите са оставени без разглеждане от ОИК – Дупница. „Единствената правна възможност за контрол върху изборните резултати е уредена в част втора, глава петнадесета, раздел Х, чл. 459 от ИК - подаване жалба пред  съответния Административен съд на Република България от всеки кандидат за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативен комитет, регистрирали кандидати за съответният  вид избор“, пише в мотивите на Общинската избирателна комисия.

 

Припомняме, Партията на зелените, която в Дупница е представлявана от Йонко Гергов, спечели един мандат в новия Общински съвет.