Избират изпълнител за рекултивацията на горящото сметище в Дупница

Общината обяви пазарната консултация, на чиято база ще определи прогнозна стойност на обществената поръчка
Снимка: КАМЕРТОН

 

Община Дупница започна процедурата за избор на изпълнител на рекултивацията на закритото сметище над  ж.к. „Бистрица“. Обявена е вече пазарната консултация. Това означава, че фирми могат да подават индикативни оферти за финансовата стойност, на базата на които ще бъде определена прогнозната стойност на обществената поръчка, съобщават от общинския пресцентър.

 

На 25 септември експертен екип одобри границите на рекултивацията, като в междуведомствената комисия участваха представители на Община Дупница, РДНСК – Кюстендил, РИОСВ-Перник, ОДЗ-Кюстендил, Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров".

 

Сметонасипването е започнало преди 60 години и е изградено върху терен с денивелация около 75 метра в границите му, а откосите са много стръмни с височина 60 метра.  С отпадъци са замърсени 79758 кв.м терени, а приблизителният отпадък е 465 000 m3.

 

Крайната цел е теренът да бъде затревен и да бъдат засадени 17 322 дървета и храсти, т.е. районът ще бъде превърнат в гора. Крайният срок за извършване на същинските дейности по рекултивация на закритото депо в местността Злево е 2020 година, информират още от кметството.

 

Както е известно, проблемът със самозапалването на старото депо тази година ескалира. Сметището гори активно почти непрекъснато от пролетта, а Община Дупница не успява да овладее ситуацията. Преди около месец от РИОСВ – Перник установиха, че на сметището продължава да се депонират отпадъци, въпреки че от 1 януари 2018 година съоръженията би трябвало да е било закрито. Същевременно, заради обгазяването на града и съседни населени места, проверка започна и Районната прокуратура в Дупница.