ТЕЦ „Бобов дол“ иска да изгаря и софийските отпадъци

Топлоцентралите на Ковачки в Бобов дол и Сливен кандидатстват за обществена поръчка на Столичната община за оползотворяване на до 70 хил. т RDF гориво
Снимка: Фейсбук

 

Вчера са отворени офертите за обществена поръчка на Столичната община за оползотворяване на отпадъците на София. Поръчката е за 180 хил. т с прогнозна стойност 36.45 млн. лева без ДДС за срок 3 години и с планирано подновяване за още 2 години, съобщава dnevnik.bg.

 

Става въпрос за т.нар. RDF гориво, получено след обработването на битови отпадъци в завода за боклук край гара Яна. За изгарянето на част от него кандидатстват два теца на Христо Ковачки - ТЕЦ "Бобов дол" и "Топлофикация-Сливен".

 

Двете топлоцентрали искат да изгарят до 70 хил. т RDF гориво и нямат конкуренти в позициите, за които кандидатстват. Предполага се, че те ще получат поръчката, която е на стойност 14.75 млн. лв. без ДДС за 5 години.

 

На другата позиция за изгаряне на 80 хил. т RDF отпадъци е циментовият завод "Холсим", който и досега извършваше тази дейност. За останалите три позиции по 10 хил. т гориво от смет не са подадени оферти. По тази причина крайният срок за подаване на документи за тях ще бъде удължен.

 

Обществените поръчки може да отпаднат, ако в бъдеще се изгради инсталацията за изгаряне на RDF сметта в ТЕЦ "София", който е част от "Топлофикация - София". Сегашното ръководство на Столичната община изтъква, че тогава разходите за оползотворяването на горивото, получено от софийския боклук, драстично ще спаднат. Транспортирането му до Бобов дол и Сливен ще отпадне.

 

Рискът в това решение обаче е сериозното замърсяване на въздуха в София, за което сигнализират природозащитни организации. За построяването на тази инсталация все още няма обявена обществена поръчка, тъй като не е получено одобрение от Европейската комисия за този проект, уточнява "Медиапул". Неговата стойност е 370 млн. лв. и половината от тях трябва да се осигурят по оперативна програма "Околна среда".

 


Източник: dnevnik.bg