Община Бобов дол скочи срещу боклука на Ковачки

Населението е против смяната на горивото в производствената дейност на ТЕЦ – Бобов дол, но хората се страхуват да заявят позицията си гласно. Това заяви гворителят на кметството Валери Радлев, който представи в Общинския съвет гражданска декларация с искания срещу информационното затъмнение по темата. С исканията ще се съобрази кметът Елза Величкова, която ще ги представи в МОСВ. "Декларацията е предизборен трик на БСП", заяви общинската съветничка от ГЕРБ и шефка на Екологията в община Дупница Мая Спасова.
Площадката на ТЕЦ "Бобов дол" за складиране на отпадъците, повечето от които внос от Италия. Снимка: Камертон

 

Кметът Елза Величкова ще предприеме действия срещу информационното затъмнение във връзка с решението на МОСВ да позволи изгарянето на отпадъци в ТЕЦ – Бобов дол и ефекта върху околната среда и здравето на населението. Величкова ще се съобрази с исканията на група граждани, обобщени в декларация, приета на вчерашната сесия на Общинския съвет в Бобов дол. Декларацията бе представена от говорителя на кметството Валери Радлев, но в случая представляващ гражданите. Тяхната позиция напълно повтаря позицията на екологичните организации, които обжалват Комплексното разрешително на ТЕЦ – Бобов дол. Те са против промяна на горивото в топлоцентралата без извършване на ОВОС и без да са направени нужните инвестиции в пречиствателни съоръжения.

 

Гражданите на Бобов дол искат да знаят колко и какви количества отпадъци гори ТЕЦ-ът. „Какви  газове излизат от комините на централата? Необходимо е да се изясни какви емисии се отделят при изгарянето на отпадъците? Какво е наличието на различните замърсители, прах серни и азотни оксиди, въглероден оксид,тежки метали,общоорганичен въглерод, хлоро- и флуоро водороди, диоксини и фурани? Как всичко това се отразява на атмосферния въздух и здравето на населението? Има сигнали на жители на селата Големо село, Мало село, Мламолово, Долистово за наличие на смрад и тежки миризми през деня и особено вечерно време“, се казва в гражданската декларация (пълният й текст вижте в карето по-долу).

 

В тази връзка, по предложение на гражданите и с подкрепата на мнозиството в Общинския съвет, кметът Елза Величкова ще постави пред МОСВ три искания:  

 

да се изгради стационарен мониторинг на комина на ТЕЦ - Бобов дол (който ще гарантира точно измерване на вредните емисии, за разлика от ненадежното измерване, прилагано в момента от РИОСВ) и да се монтира информационно табло на сградата на Общинска администрация - Бобов дол;

 

- да бъде възложено обследване  за пукнатини на жилищни сгради, общински и производствени помещения, строителни терени;

 

- да бъде извършена екологична оценка за въздействие на околната среда вследствие на изгарянето на боклуци в ТЕЦ – Бобов дол.

 

Становище на група граждани от  кв. „Миньор“           

Ние като граждани на община Бобов дол имаме право да знаем колко и какви отпадъци гори ТЕЦ  Бобов дол. Такова е решението и на Административен съд – София град от 20.07.2019 г., постановено по  жалбата на Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“, след като МОСВ отказа да предостави информация за експериментално горене на RDF и биомаса в ТЕЦ - Бобов дол, защитавайки тезата, че исканата  информация от движението съдържа „производствената и търговска тайна“. Според магистратите исканата информация засяга компоненти на околната среда, тъй  като с писмо на МОСВ е разрешена промяна на използваното гориво, което може да има сериозни екологични последици.  През август 2018г. МОСВ разрешава „пробно“ изгаряне на отпадъци в централата за период от шест месеца. В ТЕЦ - Бобов дол масово се заместват  въглища и с  RDF отпадъци и биомаса следствие на ликвидацията на Мини „Бобов дол“ . Цените на въглищата стават по-скъпо гориво от  отпадъците. Тази година през периода март-април,издаденото разрешително за „пробно изгаряне“ е подновено с постоянно разрешително. Днес големият въпрос е колко и какви боклуци влизат в пещите и какви  газове излизат от комините на централата? Необходимо е да се изясни какви емисии се отделят при изгарянето на отпадъците? Какво е наличието на различните замърсители, прах серни и азотни оксиди, въглероден оксид,тежки метали,общоорганичен въглерод, хлоро- и флуоро водороди, диоксини и фурани? Как всичко това се отразява на атмосферния въздух и здравето на населението? Има сигнали на жители на селата Големо село, Мало село, Мламолово, Долистово за наличие на смрад и тежки миризми през деня и особено вечерно време .Това ли заслужава нашето население? На такива условия на живот и геноцид ли ще ги подложим?  На 25.07.2019г.  Европейската комисия взе решение да предяви иск срещу България и Испания пред съда на Европейския съюз заради лошото качество на въздуха. В България не се спазват , стойностите на сериен диоксид.Това е вторият предявен иск  на ЕК, а по първия иск Европейския съд осъди България на 05.04.2017 г., затова че не е спазила пределно допустимите норми за прахови частици. Въглищните  централи са със стари инсталации, които не са конструирани за изгаряне на отпадъци. Съществува опасност, когато се изгарят тези отпадъци, да излизат различни замърсители, защото са необходими други филтри. Когато се горят  смесени отпадъци, в тях може да попаднат замърсители с най-различно съдържание,включително пластмаса, която съдържа хлор и така в атмосферата може да излизат диоксиди и фурани, така наречените „устойчиви органични замърсители“, които са много опасни за здравето на населението. Устойчивите замърсители се натрупват в околната среда, в атмосферния въздух, в почвите, водите и в крайна сметка в нашата храна. Госпожо кмет, съгласно мнението на софийските магистрати,че с издаденото разрешително от Изпълнителната агенция по околната среда се променя използването производственото гориво/въглища/и допълва с RDF отпадъци и биомаса, което има сериозни екологични последици, считаме, че крайно належащо е да се направи екологична оценка за въздействие върху околната среда.След като Община Бобов дол като заинтересована страна не е запозната с Комплексното разрешително за промяна на горивото, може да предложим за наличието на различни замърсители. Затова предлагаме, за да се защити населението от селата Голямо село, Мламолово, Долистово, Бабинска река и включително гр. Бобов дол, съгласно изискванията на МОСВ и Наредбата за прахта, Закона за чистотата на атмосферния въздух, да се изгради стационарен мониторинг на комина на ТЕЦ Бобов дол и да се монтира информационно табло на сградата на Общинска администрация - Бобов дол. Общински съвет - Бобов дол задължава кмета на община Бобов дол да изпрати писмо до Института за строителни материали и технологии – София с искане за възлагане на обследване  за пукнатини на жилищни сгради, общински и производствени помещения, строителни терени. Да бъде изискано от МОСВ - Изпълнителна агенция по околната среда, извършване на екологична оценка за въздействие на околната среда.
Поради съображение за сигурност на гражданите имената им не се публикуват!

 

Зад декларацията твърдо застава кметът Елза Величкова. А предложенията на гражданите подкрепиха с гласовете си всички присъстващи съветници на сесията, с изключение на Красимир Чаврагански от БДЦ и Мая Спасова от ГЕРБ, които се въздържаха. Позицията на Чаврагански е разбираема и очаквана, доколкото той заема шефски пост в мините в Бобов дол и е един от най-доверените хора на Христо Ковачки.

 

Учудващо обаче бе, че Мая Спасова не подкрепи исканията за прозрачност на институциите при издаването на разрешително за горене на отпадъци и за информираност на обществото относно последствията за околната среда и здравето на хората. Учудващо е, тъй като проблемът засяга и Дупница, която се намира много по-близо до ТЕЦ-а, отколкото град Бобов дол, а Мая Спасова е геоеколог по образование и шеф на Дирекция „Екология“ в Община Дупница. Едновременно с това е спрягана за кандидат на ГЕРБ за кмет на Бобов дол.

 

Пред „Камертон“ Мая Спасова заяви, че гласуваната декларация е „предизборен трик“ на БСП. Тя визира обвързаността на Валери Радлев със социалистите. Освен това според Спасова гласуването на предложенията, направени от Радлев, са юридически нищожни. Причината е, че предложения в местния парламент по закон могат да внасят само общинските съветници, председателят и заместник-председателят на Общинския съвет, разясни общинарката. Позицията си относно изгарянето на отпадъци в ТЕЦ – Бобов дол по същество Мая Спасова отказа да сподели пред „Камертон“. Тя бе категорична, че не е длъжна да дава обяснения на когото и да било и че ще обяви позицията си, когато тя прецени.

 

Валери Радлев от своя страна посочи, че БСП няма нищо общо с гражданската декларация. „Стига с тази политика. Тук залогът е опазването на околната среда и здравето на хората и нашите деца“, заяви Радлев. Във вразка със запазената анонимност на гражданите, които представлява, Валери Радлев посочи, че те се страхуват да застанат открито с имената си срещу икономическите интереси на Христо Ковачки. Самият Радлев не крие, че също изпитва притеснения, но по думите му вече е възрастен и няма толкова какво да губи, важно е опазването на здравето на тези, които ще останат след нас – на младите и на децата. „Цялото население е против изгарянето на отпадъци в ТЕЦ – Бобов дол, но всички се страхуват да заявят позицията си гласно. Става въпрос за интереси за милиарди левове, но не може парите да са за сметка на здравето на хората“, коментира пред „Камертон“ Валери Радлев.