НСИ: Слаба посещаемост на кината в областта, намалява публиката и в театрите и музеите

Повече български и европейски ленти предлагат киносалоните, но средно едва по 14 души събира една прожекция, в театрите средната посещаемост на представление е 243 души

 

66 представления са организирани в действащите два драматични театъра в Кюстендил и Дупница през 2018 година. Те са посетени от 16 018 зрители, или с 23% по-малко от предходната година. Спектаклите пък са с 29% по-малко. Представленията от български автори са 47.0%, а посетителите им са 46.0% от всички. Все пак увеличава се средният брой посетители на едно представление - от 224 души през 2017 г. на 243 души през 2018 година.

 

Посещенията и прожекциите в кината в областта се увеличават съответно с 38,5% и 22,1%. Но това вероятно е така, тъй като киносалоните отскоро  са два. Освен общинското кино в Кюстендил вече има и едно частно. Средната посещаемост е изключително слаба - едва 14 души на прожекция. Общо прожекциите през годината са 2 394, посетени от 34 300 зрители. Положителна тенденция е, че двете кина са предложили на почитателите на седмото изкуство повече български и европейски филми. Очаквано преобладават американските ленти в програмите на кината (156 филма, 1729 прожекции), към които и интересът на публиката е по-голям – 24 800 зрители. В сравнение с предходната година със 7 се е увеличил броят на показаните български филми, или общо 20, като при тях броят на прожекциите е 228, а на зрителите 3 292. Прожектираните европейски филми са с 8 повече, или общо 30, като броят на прожекциите през 2018 г. е 328, посетени от 4 818 зрители. Публиката за европейско кино се е увеличила с над 1000 души, но за българското кино, макар и малко, е намаляла.

 

Посещенията в музеите намаляват, сочи още статистиката. През 2018 г. са 118 000 и в сравнение с 2017 г. са с 8.6% по-малко.  В дните със свободен вход са осъществени 8.5% от посещенията в тези културни институции. Регистрирано е намаление на посещенията на чужденци с 5.4%.

 

В област Кюстендил функционират четири музея. Тук се включват и художествените галерии. Движимите културни ценности, включени в експозициите им, са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 150 хил. фондови единици. От тях цифровизирани са едва 3 478 фондови единици, което е с 14.6% повече в сравнение с предходната година. Общата полезна площ, на която са разположени експозициите на музеите в област Кюстендил е 6 791 квадратни метра. Общият персонал на музеите в област Кюстендил през 2018 г. е 87 души и се увеличава с 2.4% в сравнение с 2017 година.

 

Миналата година са организирани различни прояви в музеите на областта като:

•          1 381 изнесени беседи, от които 30.6% на чужди езици;

•          37 временни изложби, в т.ч. собствени - 11;

•          12 концерта;

•          5 обсъждания на книги;

•          7 003 видео прожекции;

•          3 конкурса.

 

Статистиката относно дейността на библиотеките в областта включна само Регионалната библиотека в Кюстендил, тъй като по правило се наблюдават само тези с фонд над 200 хил. библиотечни документа. Така данните сочат, че библиотечният фонд в област Кюстендил през 2018 г. се състои от 249 хил. библиотечни документа, като 91.4% (227 хил.) е зает от книги. Регистрираните читатели са 3 085, което е с 3.3% повече в сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеката намаляват с 0.9% и достигат 51.1 хиляди през 2018 година. Увеличава се заетият библиотечен фонд (67 хил.) с 4.6% спрямо 2017 година. Заетият библиотечен фонд средно на един читател e 22 броя за 2018 г. и нараства в сравнение с предходната година средно с 1 брой.

 

През 2018 г. в областта развива дейност само един оркестър. Представленията на този музикален колектив се увеличават в сравнение с 2017 г. със 17.1%. Посетени са от 12 000 зрители.