Кметът на Кюстендил забранил читалищно събитие, посветено на нацисткия колаборационист Милан Недич

Провеждането на такова събитие в родния град на Димитър Пешев би било поругаване на неговата памет и паметта на десетки други жители на Кюстендил, допринесли за спасяването на българските евреи, мотивирал се е Петър Паунов. Председателят на читалище „Зора 2003“, което е било организатор на събитието, оспорва забранителната кметска заповед в съда. Оказва се обаче, че кметските заповеди по чл. 44, ал. 1,т.4 не подлежат на съдебен и съответно граждански контрол.

 

На 2-ри май тази година в Кюстендил е трябвало да се проведе събитие под надслов „Милан Недич – саможертва в името на краля и отечеството“. Организатор е било читалище „Зора 2003“. Провеждането на  мероприятието обаче е забранено със заповед на кмета Петър Паунов, става ясно от съдебно определение на  Административния съд.   

 

Фактическите мотиви за забраната са свързани с гарантиране на спокойствието и сигурността на гражданите, недопускане на нарушение на обществения ред и извършването на престъпления на територията на общината чрез предотвратяване на прояви, насочени към възраждане на идеологии, категорично осъждани от Република България и международната общност, както и в контекста на поетите от българската държава ангажименти за противопоставяне на всички възможни форми на дискриминация, ксенофобия, език на омразата, расизъм и антисемитизъм, изрично заявени в писмо вх.рег.№04-05-14/30.04.2019г. на общината от МВнР.

 

Посочено е още, че дейността на сръбския политик  генерал Милан Недич е свързана с неговото активно сътрудничество с окупационните сили на нацистка Германия, включително с депортацията на 90% от евреите в Сърбия и че провеждането на такова събитие в родния град на Димитър Пешев  би било поругаване на неговата памет и паметта на десетки други жители на Кюстендил, допринесли за спасяването на българските евреи.

 

Заповедта е връчена на председателя на читалището Иван Сапунджиев в деня преди насроченото събитие, а Сапунджиев същия ден е депозирал жалба срещу нея в съда. Последният обаче няма право да осъществи контрол върху оспорената заповед и затова оставя жалбата без разглеждане.   

 

Казусът е любопитен и без оглед на същността на спора между кмета и читалищния председател, тъй като се оказва, че Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) дава правомощие на кметовете да издават заповеди, които не могат да бъдат оспорени от граждани в съда.   

 

Става въпрос за чл. 44, ал. 1, т.4 от ЗМСМА, който гласи, че кметът отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи. Според друг текст от същия закон тези заповеди могат да се обжалват само от началника на полицията пред областния управител. А заповедта на областния управител пък се съгласува с министъра на вътрешните работи и не подлежи на оспорване. Следователно, законът е въвел т.нар. „специална клауза“ за оспорване, която дерогира общата такава по чл.120, ал.1 от Конституцията на Република България, според която съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на административните органи. Респективно се обезмисля и оспорването на тези заповеди от страна на гражданите.

 

„Специалната правна регламентация относно правото на оспорване и редът за неговото осъществяване представлява абсолютна процесуална пречка за осъществяване на съдебен контрол за законосъобразност на оспорената заповед“, пише в определението на Административния съд в Кюстендил, с което оставя без разглеждане жалбата на председателя на читалище „Зора 2003“ срещу заповедта на кмета Петър Паунов.

 

Определението може да бъде обжалвано пред ВАС.

 

Междувременно по-късно днес Дарик – Кюстендил съобщи, че Районната прокуратура в Кюстендил ръководи разследване по досъдебно производство за проповядване и подбуждане към дискриминация и омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Разследването е във връзка с подаден сигнал от гражданин, че на 05 юни в Кюстендил на различни места в града са разлепени плакати, съдържащи изображение на немски генерал от Втората световна война – Фердинанд Шьорнер във военна униформа с нацистки символи под надпис „Героите от Втората световна война 1941-1945“. Плакатите  приканват за среща на 06 юни на ул. „Търговска“ № 13, а организатор отново  е читалище „Зора 2003“.

 

Със заповед на кмета на Община Кюстендил провеждането на обявеното мероприятие на читалище „Зора“ е забранено. Районна прокуратура е поискала и получила разрешение от Районен съд за претърсване на жилището на председателя на читалището, където се намира и адрес за кореспонденция на читалище „Зора“.

 

Към момента се извършват действия по претърсване и изземване. Прокуратурата е събрала и други доказателства за извършване на подобни деяния в минал период, пише Дарик нюз.