Община Дупница предвижда безплатен училищен транспорт за ромите

За целта ще се търси държавно финансиране, а това е една от мерките срещу сегрегацията в образованието, заложена в проект на Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

 

Кметът Методи Чимев предлага на Общинския съвет да бъде приета Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Целта на документа е десегрегация на учениците от ромски произход в училищата и детските градини в община Дупница.

 

Основното, което се предвижда, е да се търси национално финансиране, чрез което да се осигури безплатен транспорт на децата и учениците от малцинството в рамките на населеното място с цел равномерното им разпределяне в училищата и детските градини. Финансирането се очаква от Национална програма: „Подпомагане на общини за реализиране на образователна десегрегация“. Освен за безплатен транспорт по програмата ще се отпускат и средства за осигуряване на учебни материали и пособия за децата, включени в процеса на десегрегация. Съфинансирането от страна на Община Дупница ще бъде 10% от общия бюджет на проекта, с който ще се кандидатства за държавната помощ.

 

Припомняме, че липсата на средства за безплатен транспорт на децата от ромски произход бе основен аргумент на кмета Чимев и екипа му, с който миналата година отказаха пряка намеса за равномерно разпределяне на децата от ромски произход в училищата в рамките на приема в първи клас.  Все пак градоначалникът посредничи между училищните ръководства за подписване на споразумение между тях като единствена мярка срещу сегрегацията. Има ли и какви са резултатите от тази мярка не бе обявено.   

 

В Дупница напълно сегрегирани са училище „Христаки Павлович“ и двете групи в бившата детска градина „Таушаница“, сега филиал към ДГ „Зора“.Нараства обаче броят на ромските деца и в други учебни заведения като „Неофит Рилски“ и „Св. Климент Охридски“,  което е предпоставка за вторична сегрегация, констатират общинските експерти в Стратегията, която предстои да бъде гласувана от Общинския съвет. Редовно заседание на съветниците е насрочено за 31 май.