Преизбраха Камелия Стефанова за окръжен прокурор

Прокурорската колегия единодушно ѝ гласува доверие за втори мандат
Камелия Стефанова с областния шеф на полицията Елиан Стамболийски

 

Камелия Стефанова беше избрана за ръководител на Окръжната прокуратура в Кюстендил. Прокурорската колегия единодушно й гласува доверие да получи втори мандат като шеф.

 

Камелия Стефанова е в системата на прокуратурата от 1991 г. като последователно е минала през всички нива – младши прокурор, обвинител в РП-Кюстендил, зам.-шеф на същата прокуратура до 1999 г., след което е била повишена в Окръжната прокуратура. В периода 2009-2014 г. е била заместник на административния ръководител, а от април 2014 г. и ръководител на ОП-Кюстендил.

 

Сред целите, които Камелия Стефанова си поставя за следващите пет години, е осигуряване на законосъобразно и качествено разследване в разумни срокове и спазване на стандартите за ефективно разследване съобразно практиката на съда в Страсбург.

 

В тази връзка тя казва, че ще предприеме следните мерки: подобряване на комуникацията между наблюдаващи прокурори и разследващи полицаи; упражняване на ефективен надзор върху разследванията; стриктен контрол на сроковете и на продължителността на мерките за неотклонение; периодичен контрол на спрените досъдебни производства; приоритетно разследване на делата от особен обществен интерес; подобряване на качеството на внесените в съда актове и ограничаване на броя на върнатите; повишаване на квалификацията на прокурорите.

 


Източникnews.lex.bg