От 15 септември „Св. Паисий Хилендарски“ става езиково училище

Според директора Виолета Инкьова училището е достойна конкуренция на езиковите гимназии в Благоевград и Кюстендил

 

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев подписа заповедта за промяна на наименованието на училище „Св. Паисий Хилендарски“ в Дупница. Считано от 15 септември 2019 година учебното заведение вече ще се нарича Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“. Предстои обнародването на министерската заповед в Държавен вестник, съобщи за „Камертон“ директорът Виолета Инкьова.

 

Според нея качеството на чуждоезиковото обучение в училището е не по-ниско от това в езиковите гимназии в съседните градове Благоевград и Кюстендил, така че с промяната на наименованието „Св. Паисий Хилендарски“ става достойна тяхна конкуренция. „Надяваме се родителите да разберат, че нивото на образованието тук е не по-ниско. Учениците получават  отлична подготовка по чуждите езици. Разполагаме с квалифицирани преподаватели, испаноговорящ учител, имаме предмети, които изцяло се изучават на чужд език. Същевременно родителите биха спестили натоварващото ежедневно пътуване на децата си до съседните градове“, коментира Виолета Инкьова.

 

Припомняме възможностите, които училището предоставя за чуждоезиково обучение и част от мотивите, с които получи разрешение за промяна на наименованието. 

 

От учебната 1998/1999 г. до момента в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница се изучават чужди езици, училището е преобразувано в средно и се въвежда учебен план с ранно чуждоезиково обучение от І клас и прием след завършен VІІ клас в профил „Чужди езици“. Учениците от начален етап (І-ІV клас) в Раздел „А” на учебния план (задължителни учебни часове) изучават по избор един от следните чужди езици: английски, немски, руски и испански език; част от часовете от Раздел „Б” на учебния план (избираеми учебни часове) са дадени на изучавания чужд език. От V клас учениците изучават допълнителен чужд език, различен от изучавания в начален етап – по избор от горепосочените чужди езици.

 

Училището отговаря на изискванията на чл. 81, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование – най-малко три учебни предмети извън предмета „Чужд език” да се изучават на чужд език. Предметите „История и цивилизация”, „География и икономика”, „Химия и ООС” се преподават на английски  и испански езици, а предметът „Физика и астрономия” – на испански език.

 

След завършено основно образование в училището се приемат ученици в Профил „Чужди езици“, за момента с варианти: английски с испански език и испански с английски език с тенденция да се разнообразят вариантите и с възможност да се предлагат и немски и руски езици. Двата чужди езика са профилиращи предмети в гимназиален етап. В раздел „В” на учебния план (факултативни учебни часове) се дава възможност на учениците да изучават допълнително избраните чужди езици и допълнителен език по желание, различен от профилиращите.

 

Педагогическите кадри по чужд език са правоспособни и преминали квалификация: английски език – 7 учители; испански език – 4 учители; немски език – 2 учители; руски език – 3 учители.

 

От 2000 г. по Споразумение между Република България и Кралство Испания е осигурен учител от Испания по испански език и литература, други предмети на испански език, осигурено участие на учениците в множество конкурси и състезания, свързани с изучаването на испански език, литература и култура, както и пътувания до Испания.От 2004 г. училището е част от националната мрежа от 33 училища - бази за обучението по руски език в България.

 


Последвайте страницата на "Камертон" във Фейсбук.