ВиК – Дупница с 900 000 лв. задължения и 1 млн. лв. вземания

Дружеството се затруднява да изпълнява текущите си задължения. Това е изводът в отчета за 2018 г., направен от управителя Илия Илиев.
Снимка: Камертон

 

2000 лв. счетоводна печалба за 2018 година отчита общинското дружество ВиК – Дупница. Приходите са в размер на 1 957 000 лв. Приблизително толкова са и отчетените разходи. Приходите от услуги са намалели в сравнение с предходната година с 58 000 лв., а причината не става ясна от доклада на управителя Илия Илиев до Общинския съвет.  

 

Загуби водното дружество не отчита, но задълженията са в размер на 900 000 лв. , а вземанията - 980 000 лв. Несъбраните средства от клиенти възлизат 780 000 лв. , от тях по заведени съдебни дела – 172 000 лв. и присъдени 46 000 лв. Като главна стопанска цел за 2019 година Илия Илиев сочи именно повишаване на събираемостта на текущите и просрочени вземания от клиенти. А изводът, който прави управителят в отчета си пред съветниците е, че дружеството се затруднява да изпълнява текущите си задължения.   

 

Във водното дружество работят 93 души. Брутната работна заплата е 737, 43 лв., става ясно още от отчета за 2018 г., който ще бъде обсъден на сесията на местния парламент този петък.

 

Както е известно, ВиК – Дупница работи на доизживяване, тъй като от 2020 година дупничани ще станат абонати на Кюстендилска вода. Причината е присъединяването на община Дупница към Асоциацията по ВиК.   

 


Последвайте страницата на "Камертон" във Фейсбук.