Съдът потвърди 40 000 лв. глоба за ТЕЦ - Бобов дол заради изгаряне на биомаса

Санкцията е заради изгарянето на биомаса в топлоцентралата в нарушение на издаденото й от МОСВ комплексно разрешително

 

Глоба в размер на 40 000 лв. е наложена от РИОСВ – Перник на ТЕЦ – Бобов дол заради това, че в продължение на три месеца, от 1-ви юни до 31-ви август 2018 г. топлоцентралата използва два вида гориво – въглища и биомаса /слама/. Дружеството обжалва санкцията пред съда, като настоява или да бъде изцяло отменена, или поне да бъде намалена в минималния по закон размер от 10 000 лв.

 

Изгарянето на биомаса представлява нарушение на комплексното разрешително, издадено на топлоцентралата от МОСВ. Главни доставчици на твърди горива /биомаса и въглища/ са ,,Гранд Енерджи“ АД и  ,,Ти Би Ел“ ЕООД. Инспекторите са установили, че след преминаване през инсталация за обработка /смилане/ на слама, същата постъпва в енергийния котел по линия отделна от тази за въглища. По данни на оператора количество доставена биомаса /слама/ до момента на проверката е 638,66 т, складирани и съхранени на площадката на дружеството.

 

От показанията на представители на РИОСВ в съда се установява, че при използването на различен вид гориво от посоченото в комплексното разрешително се опорочава цялата система на проследяване на емисиите, които се изпускат в атмосферния въздух. За деня на проверката, както и за другите дни няма превишаване на допустимите норми на изпуснатите в атмосферата газове в резултат на горенето на биомаса, но в случая става въпрос за неизпълнение на друго условие в комплексното разрешително.

 

В наказателното постановление е посочено, че глобата на дружеството се налага в размер над минималния от 10 000 лв., предвиден в Закона за опазване на околната среда и водите, заради наличието на трайно установена практика ТЕЦ – Бобов дол да не изпълнява условия от издаденото му комплексно разрешително. Дружеството е санкционирано с други наказателни постановления  и въпреки това продължава да извършва нарушения.

 

Районният съд в Дупница потвърждава изцяло наказателното постановление, издадено от РИОСВ. Съдебното решение може да бъде обжалвано пред Административния съд в Кюстендил.

 

Припомняме, че през юли 2018 г. топлоцентралата поиска от МОСВ разрешение за изгаряне освен на въглища и на биомаса и отпадъци, но без да променя горивната си инсталация или да инвестира в нови модерни пречиствателни системи. Процедурата за промяна на комплексното разрешително все още не е приключила. Искането на ТЕЦ – Бобов дол за промяна на горивото предизвика протести на природозащитници в края на миналата година. Според Грийнпийс – България, ако дружеството  получи разрешението, жителите на Големо село, а и тези в  по-отдалечени населени места в региона ще дишат въздух, „обогатен“ с извънредни количества фини прахови частици, отровни газове, токсични метални съединения, канцерогенни диоксини, фурани и други опасни вещества.

 

Заявлението за издаване на ново комплексно разрешително, подадено от ТЕЦ "Бобов дол", предвижда наред с въглищата на денонощие да се изгарят допълнително до 96 тона отпадъци и до 752 тона биомаса. Основната цел е реализирането на допълнителни приходи, тъй като всеки приносител на съответните отпадъци ще заплаща за тяхното изгаряне.

 


Последвайте страницата на "Камертон" във Фейсбук.