ТД „Рилски езера“ реши: Дава на „Рила спорт“ хижата на Езерета за още 10 години

Предложението за удължаване на договорните отношения с наемателя на х. „Рилски езера“ бе гласувано единодушно от 30 членове на туристическото дружество. Другите над 300 с право на глас не присъстваха на днешното редовно заседание на Общото отчетно събрание.
На снимката: Димитър Атанасов, Николай Коларов и Ваня Демиревска - членове на Управителния съвет на ТД "Рилски езера"

 

Общото събрание на ТД „Рилски езера“ даде съгласие и упълномощи Управителния съвет да сключи нов 10-годишен договор с „Рила спорт“ за наем на хижа „Рилски езера“. Нова процедура за отдаване под наем ще се проведе и за ресторанта в Туристическия дом в Дупница, тъй като през август изтича срокът на настоящия договор. Предложенията бяха гласувани на днешното редовно заседание на Общото отчетно събрание на туристическото дружество. На събранието присъстваха едва 30 от 339 с право на глас туристи, като всички присъстващи без спорове и съществена дискусия гласуваха „за“ удължаването на договорните отношения с „Рила спорт“. 

 

 

По предложение на Емил Боцев в решението бе записано, че подписването на новия договор може да се случи само и единствено при запазване на настоящите финансови условия или по-добри. Същото решение бе взето и по отношение на ресторанта в Туристическия дом в Дупница по предложение на Емил Павлов и Сотир Николов. В случай че бъдат предложени по-ниски финансови условия за наем на двата имота, решението ще бъде гласувано отново от Общо събрание. По предложение на прокурора, планински спасител и член на дружеството Емил Павлов бе взето решение като условие в бъдещия договор да бъде записано, че наемателят се задължава да обезопаси и възстанови прилежащата към хижа „Рилски езера“ сграда, служеща за скиорна и чайна. Ръководителят на Планинската спасителна служба Кирил Чолаков поясни, че новите собственици на „Рила спорт“ вече правят постъпки в тази посока, но въпреки това и според него условието за възстановяването на чайната трябва да бъде записано в договора.    

 

Йордан Чавдаров от своя страна предложи срока на договорите за наем и на хижата, и на ресторанта в Туристическия дом в Дупница да бъде не 10, а 3 години. Според Чавдаров така ще може туристическото дружество да прекрати споразуменията, в случай че не са направени договорените инвестиции. Той подчерта, че предвид неприятната икномическа обстановка в страната никой не желае да сключва дългосрочни договори. Председателят на ТД „Рилски езера“ Димитър Атанасов възрази, че потенциалните наематели не биха се съгласили да инвестират средства при краткосрочен договор. Елена Лозанова от своя страна коментира, че и досегашните 10-годишни договори с наемателите на хижата и ресторанта не са неизгодни. Според нея няма смисъл от тригодишен договор. Тя се мотивира, че Управителният съвет е успял да промени наема за ресторанта от 800 лв. на 1500 лв. месечно, а за хижата - от 23 000 лв. на 43 000 лв. годишно. Предложението за намаляване на сроковете в бъдещите договори не бе подложено на гласуване, така че те остават 10 години.  

 

 

Това ще позволи „Рила спорт“ да задържи хижа „Рилски езера“ до 2029 година. Дружеството я стопанисва от 2005 година, като настоящият договор за наем изтича през 2025 година. Съгласно същия „Рила спорт“ имат задължението до края на 2024 година да инвестират за ремонти на хижата и прилежащата й инфраструктура 500 000 лв. От този план до момента са реализирани подобрения за 240 000 лв. Сега дружеството иска актуализация на инвестиционната програма. Собствениците му предлагат допълнителна инвестиция в размер на 500 000 лв. В замяна обаче настояват за удължаване на срока на договора за наем, за което днес получиха съгласие от Общото събрание на ТД „Рилски езера“.     

 

В новото си инвестиционно предложение „Рила спорт“ иска промяна и на конкретни дейности, заложени в настоящия договор. Уточнява се, че предвиденото пречиствателно съоръжение няма как да бъде изградено при актуалните финансови разчети на инвестицията, поради наличие на обектвни пречки. Те произтичат от местонахождението на хижата в Национален парк „Рила“. Нямало как да бъде реализирано и предвиденото подобряване и разширяване на водоснабдителната мрежа, а причините са същите.

 

Публикуваме предварителния инвестиционен план на „Рила спорт“ с уточнението, че сумите са приблизителни:

 

  1. Закупуване и монтаж на колекторни батерии за отопляване на вода –  25 000 лв.
  2. Закупуване и монтаж на дограма, съобразена със специфичното разположение на хижата (влага и надморско равнище) – 80 000 лв.
  3. Цялостен ремонт на всички помещения, вкл. стаи, бани, тоалетни, пълна подмяна на съществуващата санитария – 300 000 лв.
  4. Цялостна подмяна на съществуващото обзавеждане на стаите (легла, гардероби, шкафове, закачалки и др.) –  90 000 лв.
  5. Подмяна на външната каменна облицовка и саниране на сградата под същата - 10 000 лв.

 

По предложение на председателя на ТД "Рилски езера" Димитър Атанасов още следващата седмица членове на дружеството ще се качат на хижата, за да направят оглед и обмислят условията във връзка с преговорите за сключване на нов договор с "Рила спорт". 

 


Последвайте страницата на "Камертон" във Фейсбук.